Nyheter

Coeli ser stora möjligheter inom energiomställningen – lanserar ny fond

Coeli ser tillsammans med förvaltarduon Joel Etzler och Vidar Kalvoy stora möjligheter inom energiomställningen och lanserar därför en ny fond, Coeli Renewable Opportunities. Det är en hedgefond fokuserad på förnybar energi och avkarbonisering.

– Investeringarna inom energiomställningen förväntas nästintill att tiodubblas de närmsta decennierna. Konkurrensen kommer att vara stenhård och skillnaden i aktieprisutveckling mellan vinnarna och förlorarna kommer vara betydande, precis som vi sett de senaste åren, säger Vidar Kalvoy.

Detta gör att en hedgefond är optimal för energiomställningen då man kan äga de långsiktiga vinnarna och förstärka avkastningen genom att korta bolag som saknar konkurrensfördelar.

De senaste åren har Etzler och Kalvoy förvaltat Coeli Energy Transition, en marknadsneutral energifond. Både förvaltarna och Coeli ser dock större möjligheter för hög riskjusterad avkastning med en ”long/short” hedgefond i stället.

– För att kunna fokusera på den strategi vi tror mest på har vi beslutat att avveckla den marknadsneutrala fonden, säger Joel Etzler.

Etzler och Kalvoy har lång erfarenhet med sammanlagt 40 år i finansbranschen och mer än 25 år som förvaltare inom energisektorn.

Coeli fortsätter att vässa sitt erbjudande inom de globala hållbarhetsutmaningarna med en nischad fond inom energiomställningen förvaltad av ett team som har förutsättningarna att skapa hög avkastning, säger Coelis Kapitalförvaltningschef, Erik Lundkvist.