Nyheter

SunRoof tar in 152 miljoner kronor i ny tillväxtrunda

Kapitalet kommer från tre ledande europeiska investerare inom klimat-tech; World Fund, Nordic Alpha Partners och Legal & General Capital.

Investeringen kommer att användas för SunRoofs globala expansion i Norden, Tyskland, Polen och USA, för att göra det möjligt för fler husägare och kommersiella kunder att dra nytta av SunRoofs toppmoderna solcellstak, för att sänka deras elräkningar och utsläpp.

SunRoof erbjuder husägare ett komplett energihanteringssystem inklusive solcellstak, lagring och en digital plattform där de kan spåra, övervaka och hantera sin energianvändning.

Genom att kombinera traditionella material med toppmodern solcellsteknologi är SunRoofs solcellstak de mest effektiva per kvadratmeter i världen.

SunRoof har stängt sin övertecknade tillväxtrunda på 321 miljoner kr – efter den första stängningen som tillkännagavs i september 2022, ledd av den paneuropeiska tillväxtfonden Klima Energy Transition Fond.

Efter en första stängning av tillväxtrundan som tillkännagavs i september meddelar den Svenska startupen SunRoof idag att dom stängt en förlängning av finansieringsrundan på ytterligare 152 miljoner kr med nya investeringar från ett syndikat av ledande europeiska klimatteknik investerare, inklusive World Fund, Nordic Alpha Partners och L&G Capital. Förlängningen tar SunRoofs totala tillväxtrunda ledd av Alantras tillväxtkapitalfond Klima Energy Transition fund, till 321 miljoner kr. Kapitalet kommer att användas för fortsatt expansion i Europa och USA.

SunRoof är en svensk startup som revolutionerar solcellsmarknaden genom sitt innovativa taksystem. De levererar det mest kraftfulla byggnadsintegrerade solcellstaket på marknaden och erbjuder företag och husägare ett komplett heltäckande energihanteringssystem. Genom att kombinera innovativ teknik med marknadsledande programvara för loggning av energidata har SunRoof ett uppdrag att bygga det största smarta nätverket av anslutna solhem i världen.

Kärnan i SunRoofs verksamhet är deras 2-i-1 solcellstak och innovativa solcellsfasader som genererar el utan att använda traditionella utanpåliggande solpaneler. Genom att kombinera traditionella material med toppmodern solcellsteknik tillverkar SunRoof inte bara soltak med högst energiproduktion per kvadratmeter, men kan också hålla kostnaderna låga. Detta samtidigt som koldioxidavtrycket blir lägre, då man använder sig utav färre resurser och material än vid ett traditionellt tak med en utanpåliggande solcellsinstallation, samt att man får en mer estetisk design som tilltalar dom flesta kunderna.

Förutom tak och fasader kommer SunRoof-systemet med energilagring samt en digital plattform där SunRoof-kunder kan spåra varje steg i takets konstruktion – från design till leverans och byggnad. Man kommer också kunna se hur taken kommer att se ut genom AR teknik som testas just nu. När soltaket väl har installerats får kunden en fullständig överblick över sin energiproduktion och förbrukning via en app

Den nya finansieringen följer ett år med stark tillväxt för företaget – som växt med över 300% jämfört med föregående år. Teamet har ökat 13 gånger sedan januari 2020, till mer än 150 personer över hela Europa. SunRoof är etablerat i Sverige, Tyskland och Polen, tillsammans med piloter i USA, och kommer att använda finansieringen för att fortsätta växa och befästa sin ledande position på befintliga marknader. Kapitaltillskottet tar SunRoofs totala insamlade belopp sedan lanseringen till 400 miljoner kronor, efter en första stängning 2022 ledd av Klima Energy Transition, och investerare som Inovo VC, SMOK Ventures, Alfabeat och Level2 Ventures

Adresserar världens skyhöga efterfrågan på solenergi

Efterfrågan på solpaneler skjuter i höjden över hela världen, en ökning med 30 procent bara under 2022, inte bara i Europa, till följd av det ryska kriget i Ukraina och behovet av att skaffa oberoende, säkra energileverantörer. Regeringar runtom i Europa arbetar för att öka andelen förnybara energikällor, samt EU kommer att göra solpaneler obligatoriska på alla nya byggnader från och med 2029. Ändå kämpar den bredare sektorn för att hålla jämna steg med efterfrågan, med brist på skickliga installatörer för att adressera den växande efterfrågan över hela kontinenten.

SunRoof tacklar denna utmaning på två sätt. För det första bygger de sin egen end-to-end-mjukvaruplattform som täcker hela processen – från kundorder till leverans och driftsättning av soltaket. Med hjälp av detta kommer dem att skapa prediktiva modeller som kan förutse efterfrågan och se till att de alltid har rätt lager och arbetskraft vid rätt tidpunkt och plats. Detta verktyg kommer att lanseras i början av 2023. Denna plattform kommer i synnerhet att förbättra effektiviteten och göra det möjligt för SunRoof att skala mer effektivt över sina marknader och möjliggöra vidare expansion. För det andra är företagets teknik unik genom att den inte behöver förlita sig på enbart solcellsinstallatörer för att installera sina soltak; Istället liknar process hur man installera ett vanligt tak så utbildade takläggare tillsammans med elektriker kan bygga soltaken

Det är detta kombinerade tillvägagångssätt som lockade World Fund och Europas ledande klimatinvesterare, att stödja företaget. World Fund stöder entreprenörer som bygger klimatsmarta lösningar som har potential att spara minst 100 megaton CO2 varje år. General Partner Tim Schumacher kommer att ingå i SunRoofs Advisory Board medan Investment Associate Victoria McIvor kommer att vara observatö

Lech Kaniuk, medgrundare och VD för SunRoof:

– I Europa står vi inför två kriser: klimat- och energikrisen. SunRoof gör det möjligt för konsumenter, företag och regeringar att få tillgång till och dra nytta av oberoende, förnyelsebar energi och göra sig oberoende av fossila bränslen. Jag är glad över att ha detta briljanta konsortium av investerare ombord, som tillsammans är den bästa möjliga kombinationen av investerare för SunRoof i detta tillväxtskede. Tack vare denna grupp av investerare med resurser för att ge praktisk support och tillgång till sina nätverk, tror jag verkligen att vi kommer att kunna accelerera vår tillväxt ytterligare. Vi kommer att vara väl positionerade för att accelerera vår internationella expansion ytterligare i slutet av 2023.

Tim Schumacher, General Partner på World Fund

– Solpaneler är ett av de mest effektiva verktygen vi har för att bana väg för en förnyelsebar framtid och bekämpa klimatkrisen, men det finns fortfarande stor tveksamhet från potentiella kunder, för att inte tala om utmaningarna i leveranskedjan och installationskrisen som håller tillbaka branschen. SunRoofs lösning är den typ av tänkande vi behöver för att tackla klimatkrisen och förhindra att megaton C02e kommer ut i atmosfären.