Nyheter

Inkludering – en nyckel i Bolidens internationella rekrytering

Skellefteå expanderar och behovet av arbetskraft är stort. Kompetensförsörjningen är en utmaning för många arbetsgivare och då kan internationell rekrytering vara en lösning. Boliden har rekryterat flera talanger från andra länder till Skellefteå och gruvföretaget har metoder för att nå ut till rätt målgrupper och hjälpa nya medarbetare till rätta när de anländer.

Boliden för inte statistik över medarbetarnas nationaliteter, men Nina Mikaelsson, HR-manager på Bolidens gruvstab, berättar att det uppskattningsvis arbetar mellan 20 och 30 internationella medarbetare på kontoret i Boliden, några mil väst om centrala Skellefteå.

– De arbetar framför allt som geologer, men även på ingenjörssidan med automation, bergteknik och gruvplanering samt att vi har internationella medarbetare inom IT, säger Nina.

Förutom att annonsera om vakanser i sociala medier så använder sig Boliden av Arbetsförmedlingens internationella kanaler samt sajten Careermine, som riktar sig till människor med kompetenser som efterfrågas i gruvbranschen.

– Vårt rekryteringsteam gör målgruppsanalyser tillsammans med cheferna, där man undersöker vilka kanaler som fungerar bäst på respektive målgrupp. Cheferna har bra koll på de svåra rekryteringsområdena, säger Nina.

Bjuder in slutkandidater

Det är inte ovanligt att Boliden bjuder in slutkandidater till Skellefteå innan anställningskontrakt skrivs på.

– Vi visar dem runt på Bolidenområdet och på de sajter där de ska jobba för att ge dem en bra bild av hur det är att bo och arbeta på våra breddgrader. Vi ger dem en intern checklista, där vi informerar om hur de kommer i kontakt med myndigheter, vad Boliden kan bistå med och vilka förmåner företaget erbjuder, säger Nina och fortsätter:

– På Bolidenkontoret har vi även en grupp som planerar och jobbar med olika fritidsaktiviteter för våra anställda, ett sätt att få alla att känna sig inkluderade. Chefer och närmaste kollegor tipsar också internationella medarbetare att gå med i en förening.

Boliden finns även med på plattformen MindDig, vars syfte är att locka människor till norra Sverige och få dem att stanna kvar. På sajten annonseras lediga jobb ut och här finns också en mängd information om hur det är att leva och bo i de norra landsdelarna.

Fördelar och utmaningar

Att annonsera ut tjänsterna internationellt ökar chanserna att nå människor med rätt kompetens och Nina ser flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen.

– Flera forskningsrapporter visar att det leder till ökad kreativitet och effektivitet på arbetsplatsen. I gruvor på andra platser arbetar de kanske på andra sätt och då kan medarbetaren bidra med nya erfarenheter hos oss. Människor från andra kulturer kan få oss att tänka nytt i vårt sätt att ta oss an utmaningar, säger Nina som har ett tips till företag som sneglar på att börja rekrytera internationellt.

– Ett första steg är att fundera på om det finns hinder eller egna fördomar som bidragit till att man inte rekryterat internationellt och sedan jobba med dem. Det kan till exempel handla om språket eller andra interna hinder inom organisationen. Jag kan även rekommendera företag att kontakta Migrationsverket för att få information om arbetstillstånd, personnummer och andra delar som är bra att känna till.

Att eventuella medflyttare också ska hitta jobb och hitta rätt i Skellefteå är en utmaning som Boliden delar med andra arbetsgivare i Skellefteå. Bostadsfrågan är en annan.

– Bostadsutbudet är en samhällsutmaning i Skellefteå just nu när platsen växer. Vi har ett begränsat antal bostäder i Boliden som vi kan stötta nya medarbetare med tills de kommer till rätta, säger Nina.