Nyheter

Debatt: ”Börja vidareutveckla fjärrvärmen i varje kommun”

”Värmenätet kompletterar ett energisystem med energislag som har lägre planerbarhet, såsom sol och vind.”

Det skriver Ola Thorson, Kungälv Energi, och Camilla Rydstrand, Norrtälje Energi i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”El är en fantastisk produkt. Den går enkelt att transportera över långa avstånd och kan användas till nästan allt. Elen måste dock produceras just i den mängd som momentant konsumeras, vilket innebär vissa utmaningar.”

”De omfattande satsningar på förnybara energikällor som gjorts har inte gett ett tillräckligt utbud av el när den behövts som bäst. Trots att Sverige över året producerar mer än tillräckligt har vi vissa delar av året brist på el. Väderberoende elproduktion behöver vara kraftigt överdimensionerad för att säkerställa ett tillräckligt utbud då behovet är som störst. Samtidigt skapas då överkapacitet med extremt låga priser då efterfrågan är låg.”

Läs hela debattartikeln här:

www.dagenssamhalle.se