Nyheter

Ford tillkännager nytt solkraftverk – viktig milstolpe för hållbarhetsmål

Nytt solkraftverk i Valencia är markerar ytterligare ett steg mot Fords mål att vara koldioxidneutralt i hela sitt europeiska fotavtryck av anläggningar, logistik och leverantörer senast 2035

Solcellsområdet vid Ford Almussafes tillverkningsanläggning kommer initialt att producera upp till 2 procent av anläggningens årliga elförbrukning, med målsättning att utöka anläggningen till att nå 10 procent i framtiden.

All elektrisk energi som köps in av Fords fabriker kommer nu från förnybara källor; Almussafes-anläggningen sedan 1 januari 2022.

Ford blickar mot framtiden med ett nytt solkraftverk vid Almussafes-anläggningarna i Valencia, Spanien. År 2035 ska all fordonsförsäljning i Europa vara helt elektrisk, och man strävar efter koldioxidneutralitet i hela sitt europeiska fotavtryck av anläggningar och leverantörer. Detta senaste initiativ, som var operativt i slutet av 2022, belyser företagets pågående strävan att uppfylla detta åtagande.

Solcellsområdet, som omvandlar solenergi till elektricitet, ligger i ett icke-produktivt område av anläggningen som täcker två zoner av solpaneler, som kan producera motsvarande energi varje år för att driva 1 400 genomsnittliga hem. I praktiken betyder det att Fords fabrik i Valencia kommer att självförsörja tillräckligt med solenergi för att täcka 2 procent av dess årliga behov.

Ford vill utöka områdena för solpaneler på ytterligare icke-produktiv mark för att kunna täcka 10 procent inom en snar framtid. Möjligheten av potentiella framtida solpanelsinstallationer på fabrikernas tak studeras också.

– Nu, mer än någonsin, inser vi alla behovet av att använda förnybara energikällor. När vi går mot en helelektrisk framtid och koldioxidneutralitet över vårt tillverkningsfotavtryck hos Ford, skapar investeringar i innovationer som detta nya solkraftverk i Valencia, är det ett viktigt bidrag i vår ambition att hjälpa till att bygga en bättre värld, säger Stuart Southgate, chef för Sustainable, Environmental and Safety Engineering, Ford of Europe.

Sedan den 1 januari 2022 kommer all elektrisk energi som används av Ford-fabriken i Almussafes från förnybara källor och all elenergi som köpts för att driva Fords tillverkningsanläggningar över hela Europa kommer redan till 100 procent från förnybar energi. Företaget letar ständigt efter sätt att öka användningen av förnybar energi och har ambitionen att till 2035 använda 100 procent kolfri el i all tillverkning globalt.