Nyheter

Nytt beslut öppnar upp för mobilsamtal och spel på casino på flygplan – med 5G

Genom specialutrustning ska det markbaserade 5G-nätet snart nå tiotusen meter upp i luften. Ett nytt beslut från EU gör det nämligen möjligt för flygbolag att erbjuda 5G på sina flygplan, så att passagerarna kan ringa, surfa och spela online med 5G.

I nuläget är flygresenärer begränsade vad gäller användningen av internet under flygresorna. Vissa flygbolag erbjuder wi-fi, ibland gratis men ofta mot en kostnad. Kapaciteten på detta wi-fi kan dock variera kraftigt och det kan vara svårt att till exempel streama film eller annat som kräver bättre uppkoppling än vad flygen kan tillgodose. Dessutom går det inte att ringa eller skicka sms medan man befinner sig uppe i luften – telefonen måste vara i flygplansläge.

Live casino och streaming med 5G

Nu blir det dock ändring på detta tack vare ett nytt beslut från EU. För alla som flyger inom EU kommer det att bli möjligt att ringa och surfa snabbt, till exempel med spel på live casino eller streaming av filmer och tv-serier, allt medan man färdas tiotusen meter upp i luften. Flygbolagen kommer nämligen få möjlighet att utrusta sina flygplan med teknik som gör att 5G-nätet på marken kopplas ihop med användare, samtal och data med flygplanet.

Medlemsländerna ska göra 5G tillgängligt inte bara på flygplanen, utan även för wi-fi i bilar och bussar. Det är upp till fordonstillverkarna ifall de vill nyttja den här möjligheten eller inte, men från den 30 juni 2023 finns chansen.

Uppkoppling med hjälp av pico-cell på flygplanet

Det är även upp till flygplanstillverkarna och flygbolagen att besluta ifall när de vill börja använda 5G-tekniken, men troligtvis kommer det att bli en konkurrensfaktor för flygbolagen då bra möjlighet till både samtal och snabb surf efterfrågas av många resenärer. Tekniken fungerar såväl på låg höjd som på hög höjd. På låg höjd är det telemaster på marken som står för uppkopplingen. Så snart flygplanet når högre höjder är det dock beroende av en så kallade pico-cell.

Detta gör att farkosten kan skicka vidare 5G-uppkopplingen via ett satellitinternet så att flygresenärerna ombord kan ringa, skicka sms och surfa precis som man gör på marken. Det finns ingen anledning till oro över att tekniken skulle störa flygen, eftersom 5G-nätet använder andra frekvenser som inte riskerar att orsaka några problem. Därmed slipper också passagerarna att sätta sin mobil i flight mode när man flyger på ett 5G-utrustat flygplan inom EU.

Digitaliseringen sprider sig vidare

Att flygplan får möjlighet att erbjuda 5G är ännu ett steg i digitaliseringen som vi sett utvecklas under en längre tid. Användningen av smartphones och datorer har blivit ett självklart inslag i vardagen för umgänge, underhållning, arbete och ärenden online. Medan resenärer hittills varit begränsade under sina flygresor så kan 5G-tekniken snart öppna upp för obegränsad underhållning genom bland annat spel på nätet, kontakt med personer på marken under hela resan och till och med distansarbete med tillgång till molnet.

Nyheten om 5G ombord på flygplan har mötts av både positiv och negativ respons. Vissa menar att det kan leda till långa, högljudda samtal under flygningar vilket kan upplevas som störande. Å andra sidan ställer sig många positiva till beslutet, inte minst företag som kan låta sina anställda arbeta under restiden samtidigt som teknikföretag får chansen att konkurrera om den nya 5G-servicen ombord.