Nyheter

Alla pratar solceller!

– Det är lite coolt att solceller blivit så stort och att alla plötsligt pratar solceller – och vi ser hur intresset bara ökar, säger Martin Fröborg på Climat80´s energiavdelning.

I spåren av höjda elpriser har det blivit lättare att betala av en solcellsanläggning och det är högintressant för företag att kunna producera sin egen el, i alla fall under vissa perioder på dygnet.

Utvecklingen går snabbt framåt inom batterier och lagring. Det finns idag många olika solcellssystem och vi ser även nya fabrikat.

Nu när 2022 har avslutats är det roligt att nämna att Climat80 tillsammans med sina kunder har gjort skillnad på solcellsmarknaden. Under 2022 har deras kunder sparat totalt 2 716 447 kWh på de anläggningar man har varit med och installerat under året.

Elpriset styrs i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Enligt Nord Pools elmix har man ett utsläpp på omkring 50 g/co2/kWh, vilket innebär att Climat80 installationer har minskat utsläppen med nära 136 ton per år.

Under 2022 har Climat80 Gruppen också projekterat och installerat en av de största takinstallerade solcellsanläggningarna i Sverige (enligt Svensk Solenergi), Castellums solcellspark Drevet 1 i Helsingborg i samarbete med Bengt Dahlgren.

Ett projekt man är oerhört stolta över och som vi kommer att berätta mer om framöver. Effekten på besparingarna från den anläggningen kommer dock med först 2023 i och med att den färdigställdes nyligen.