Nyheter

Debatt: ”Gles bilstad förvärrar framtida energi­kriser”

”Att bygga glest och utspritt ökar risken för energi­brist och skapar en stad som är känslig för volatila energi­tillgångar och energi­priser.”

Det skriver Alexander Ståhle, vd Spacescape, forskare KTH och Christer Ljungberg, grundare och senior advisor, Trivector i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Över hälften av Sveriges energi­användning kommer från bostäder och transporter. Inom nationell och kommunal politik har det nyligen skett en förflyttning som kan få stor påverkan på vår framtida energi­användning. Vinnarna i regeringens budget är småhusägare och de som kör mycket bil till och från arbetet (DN 8/11). Samtidigt planerar många kommuner nu fler nya villaområden och Trafikverket fler stads­motorvägar. En ny studie, finansierad av Energi­myndigheten, visar att allt detta sammantaget riskerar att sätta svenska städer i mycket svårare energi­kriser i framtiden.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se/debatt

Foto: Robert Nathan Garlington