Nyheter

Ny undersökning: Fossila bränslen fortfarande förstahandsval

En ny undersökning från Easypark visar att 20 procent av svenska bilförare planerar att köpa elbil nästa gång de investerar i en ny bil, och 18 procent planerar att köpa hybridfordon. Vidare svarar 19 procent av de tillfrågade att de kommer välja en bensinbil och för 11 procent faller valet på en dieselbil. Detta innebär att nästan var tredje svensk planerar skaffa en bil som helt går på fossila bränslen. Med hybrider inräknat, innebär det att närmare hälften av svenskarna fortsatt ser att deras nästa bil drivs av bensin eller diesel.

En ny undersökning genomförd av Kantar, på uppdrag av det svenska parkingtech-bolaget Easypark, visar att 27 procent av svenskarna spenderar sex timmar eller mer i veckan på att köra bil i tjänsten. Det understryker att bilen fortsatt är ett viktigt färdmedel för svenskarna. Easyparks siffror visar att endast 20 procent planerar att köpa elbil och drygt 18 procent planerar att köpa hybrid, som i första hand drivs av en förbränningsmotor, nästa gång de ska investera i nya fordon.

– Att närmare hälften av svenskarna planerar att investera i fordon som drivs av fossila drivmedel i första hand är väldigt synd, men kanske inte förvånande. Vi står inför ett skifte där det är upp till makthavare, kommuner och elbolag att driva på lösningar som minskar tröskeln för svenskar  att skaffa bilar som ger ett mindre avtryck på klimatet, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark. 

Samtidigt som Easyparks undersökning visar på en något avslagen attityd till eldrivna fordon kan bilbranschen konstatera att elbilsförsäljningen ökar konstant och att elbilarna blir fler på svenska vägar.

– Med det växande antalet elfordon fyller parkeringen en ny funktion som laddningsplats för bilar. Där bidrar vi på Easypark genom att tillhandahålla ett enkelt sätt att hantera både parkering och laddning i en och samma app, vilket förenklar elektrifieringen av våra städer, avslutar Anders. 

Undersökningen visar att nästan hälften av respondenterna känner att ökade bränslepriser inte har påverkat deras arbetsrelaterade körning.

Om undersökningen

Data är insamlad av Kantar på uppdrag av Easypark Group. Insamlingen av data är gjord genom 1000 webbintervjuer i målgruppen 18 till 64 år, i Sverige, som har ett arbete och innehar körkort. Undersökningen genomfördes under perioden 20 juli–8 augusti 2022. insamling och bearbetning av datan utfördes i enlighet med ISO 20252.