Nyheter

Modulära lyftlösningar kan stödja kunder i arbetet med att implementera förpackningslösningar

Det tar tid att bygga om en produktion, men om ett byte till mer hållbara förpackningslösningar måste genomföras i dag – vad händer då? Det är flera faktorer som driver på förändringar inom förpackningsindustrin som till exempel behovet av en förflyttning mot mer miljövänliga förpackningsmaterial samt krav på en förbättrad arbetsmiljö.

Andra viktiga faktorer är prisökningar på förpackningsmaterial samt problem i globala leveranskedjor. Pronomic erbjuder lyftlösningar som stödjer företag att tackla alla dessa utmaningar.

Hantera omställningen till hållbara lösningar

Mycket fokus läggs på att byta ut traditionella förpackningslösningar mot mer hållbara alternativ. Däremot kan implementeringen av dessa vara en utmaning i befintliga produktionslinor, och kan vara tidskrävande eftersom det kan innebära att man måste bygga om linan. Från tid till annan kan flexibla interimslösningar påskynda omställningen och samtidigt hålla produktionslinan i gång under förändringsarbetet.

– Vi fokuserar på att skapa smarta lyftlösningar som ger effektiva, ergonomiska och trygga arbetsplatser, förklarar Samuel Pierre, utvecklingschef på Pronomic. Förpackningsindustrin är i snabb förändring, och vi stödjer detta genom att utveckla innovativa lyftvagnslösningar som enkelt kan anpassas till en arbetsmiljö i förändring. Fördelen med våra lyftvagnar är att de kan nyttjas i produktionslinor och lösa omedelbara lyftbehov som uppstår som resultat av en förändring, fortsätter han.

Smart och hållbar

Pronomic hjälper kunderna att analysera sina lyftbehov och kartlägga arbetssituationen på plats. Sedan görs en kundanpassad lyftlösning. En lyftvagnsdesign syftar alltid till att lösa lyftbehovet och motverka förslitningsskador hos personalen. Den är optimerad i relation till användaren, men också efter arbetsplatsens process och krav samt den lasten som ska hantera. Därmed ökar effektiviteten i materialhanteringen.

En ergonomisk lyftvagn med låg egenvikt och lågt rullmotstånd motverkar belastningsskador hos personal som hanterar laster upp till 325 kg. Den bidrar till en hälsosam och lojal personal, en förbättrad arbetsmiljö, minskat antal kostsamma produktionsstopp samt reducerad mängden skadat gods.

Stort urval av lösningar till förpackningsindustrin

Pronomic erbjuder ett antal lösningar anpassade för hantering av förpackningsmaterial av olika storlekar, densitet och nivåer av känslighet. Oberoende av vad lyftbehoven är inom en industri i snabb förändring, kan Pronomic stödja och även snabba på processen.