Nyheter

Alfa Laval stödjer raffinaderi i övergången till biobränsle

Alfa Laval har ingått ett avtal med ett dotterbolag till CVR Energy, Inc., ett USA-baserat bolag inom förnybara bränslen och raffinerat petroleum, om att leverera processystem för förbehandling av råmaterial. Detta är ett led i en strategisk investering i raffinaderiet vilken stödjer CVR’s expansion mot produktion av förnybara biobränslen.

Alfa Laval kommer att leverera förbehandlingssystem bestående av diverse utrustning såsom separatorer, värmeväxlare, pumpar och blandare, som ska användas för att minska föroreningar i råvarorna innan de omvandlas till biobränsle. Systemen kommer att stödja en mer kostnadseffektiv försörjning av hållbara råvaror.

Som ett led i den pågående energiomställningen görs många raffinaderier i USA och Europa om till biobränsleanläggningar. Att ersätta fossila bränslen med biobränslen är ett av de primära sätten att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn, enligt International Energy Agency (IEA). Och i scenariot för ”Netto-nollutsläpp 2050” förväntas biobränslen utgöra 64 procent av sektorns förbrukning av förnybar energi år 2030.

– Alfa Laval har lång erfarenhet och expertis inom både oljeraffinering och biobränsleprocesser, säger Nish Patel, chef för Livmedels- och vattendivisionen på Alfa Laval. Detta i kombination med vårt förstklassiga produktutbud gör oss därmed till en pålitlig partner för våra kunder i denna viktiga omställning mot en mer hållbar energiförsörjning. Genom att förändra och optimera nuvarande processer kan vi göra stor skillnad medan vi parallellt arbetar fram morgondagens lösningar.