Nyheter

Höga energipriser sätter fokus på värmemätningen – HUR RÄTT MÄTER DU?

Med stigande energipriser blir felmätningar ett allt större problem. Ingen vill ha oklarheter vare sig på fakturor eller i energibalanser.

– Att mäta rätt är en konst säger Anders Andersson, mättekniker på Fagerberg.

EN PROCENTS felmätning motsvarar 250 miljoner kronor om året på Sveriges fjärrvärmeförbrukning. De stigande energipriserna innebär större fokus på energieffektivisering, vilket gör rättvisande instrument till en nödvändighet.

När man vill mäta termisk effekt finns mängder av mätprinciper, dimensioneringsfällor och montageproblem som kan ställa till det. Det totala felet i uppmätt värmeenergi kan sägas bestå av tre delar, summan av felen i flödesmätningen, temperaturmätningen och beräkningen.

– För de stora rördimensioner som vi normalt jobbar med faller ofta valet på en mätare av ultraljudstyp eller en magnetiskt induktiv mätare, säger Anders.

Den induktiva mätaren är något mer förlåtande för störningar i flödesprofilen och passar bättre i trånga utrymmen. En mätare av ultraljudstyp är mer okänslig och passar bättre i äldre system där vattenkvaliteten är sämre. Med rätt förutsättningar har båda typerna ungefär samma prestanda och det maximala felet ligger på några tiondels procent av uppmätt värde.

Temperaturgivarfel beror på vilken klass man valt och vid vilken temperatur man mäter. Beräknad energi i en värmemätare baseras på differenstemperatur, alltså skillnaden mellan ingående och utgående vatten, vilket innebär att vissa fel kan ta ut varandra.

– Fagerberg levererar samtliga värme-mätare med Pt-100 givare i bästa noggrannhetsklass, säger Anders.

De kretsar och den ekvation som används kan sägas vara ”exakt” och kan därför försummas i den totala felberäkningen. Detta förutsätter att beräkningsenheten får rätt information om massflödet som passerar mätpunkten och att värmebärarvätskans energiinnehåll är känt. Om till exempel 30 procentig glykolblandning används men beräkningen ändå görs för vatten blir felet i energi omkring åtta procent. Å ena sidan kommer nya modeller där felmätningen minskar och tillförlitligheten ökar. Men det kommer också ny utrustning, inte helt sällan med fokus på uppkoppling och datainsamling, där man glömt mätfelet.

– Vi ser både bättre och sämre mätutrustningar komma, säger Anders.

Fagerberg har både kompetensen och erfarenheten av att utföra energimätningar med olika förutsättningar. Tveka inte att kontakta oss för att se över möjligheterna hos dig.