Nyheter

Så reduceras OKQ8:s energiförbrukning

Det svenska Proptech-bolaget Sally R har tecknat ett nytt avtal med OKQ8, som innebär utrullning av bolagets optimeringstjänst av luftkvalitet och energiförbrukning till 30 av OKQ8:s bemannade servicestationer runt om i Sverige.

Samarbetet mellan Sally R och OKQ8 startade i slutet av 2021 som ett pilotprojekt, vilket innefattade två bemannade stationer i Stockholmsområdet. Projektet syftade till att undersöka och utvärdera hur Sally R´s molnbaserade tjänst för optimering av ventilationsaggregat kunde nyttjas inom butiker på drivmedelsstationer. Sally R´s optimeringstjänst, som ditintills enbart använts på betydligt större fastigheter, visade goda resultat och nu väljer OKQ8 att utöka samarbetet. I det nya avtalet inkluderas 30 stationer runt om i landet och implementationen påbörjas under hösten 2022.

– Det är fantastiskt att vårt pilotprojekt tydligt visade på nyttan av vår energioptimering. Besparingen inom fläktenergi låg på mellan 60-70 % medan vi gjorde besparingar på mellan 35-45 % på uppvärmningen. Samtidigt håller vi väldigt god luftkvalitet i butikslokaler och ökar medvetenheten hos anställda angående luftens kvalitet. Det blir tydligt att det finns en enorm vinning med att implementera Sally R´s optimering även för mindre lokaler, såsom drivmedelsstationer, säger Fredrik Tunberg, VD på Sally R.

– För oss på OKQ8 är det viktigt att hitta möjligheter att reducera vårt CO2-avtryck i hela verksamheten och våra butiker är en viktig del i detta. Med Sally R får vi en betydande reduktion av energianvändningen i butikerna och som bonus en bra kontroll på luftkvaliteten, säger Niklas Skerfving, teknisk chef OKQ8 Sverige.

Med fler än 300 bemannade stationer är OKQ8 en ledande aktör på marknaden. Ett av de primära hållbarhetsmålen för OKQ8 är att uppnå nettonollutsläpp i egen drift 2025. Avtalet med Sally R, tillsammans med framtida potential för samarbetet bolagen emellan, ligger i linje med OKQ8:s pågående hållbarhetsarbete