Nyheter

Ny utbildning ger fler industrijobb i Sandviken

Denna vecka påbörjar ett 40-tal arbetssökande i Gävleborg en nio månader lång utbildning, som kommer att leda till jobb inom industrin. Det nya utbildningskonceptet som framförallt riktar sig mot kvinnor, är ett nystartat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) och Manpower.

Den nya satsningen, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Sandvik och Manpower, ger ett 40-tal arbetssökande, primärt kvinnor, utan tidigare erfarenhet från industrin möjligheten att byta bransch och ta ett nytt steg i arbetslivet. 10 av dessa erbjuds praktikplats på Sandvik och därefter anställning hos Manpower.

– Sandvik Mining and Rock Solutions har behov av fler kvalificerade medarbetare och vi vill stärka mångfalden i vår personalstyrka. Satsningen på utbildningen är också en del av Sandvik Mining and Rock Solutions engagemang för att bidra till samhället, i det här fallet genom att stötta arbetssökande till ny kompetens som stärker deras position på arbetsmarknaden, kommenterar Lorraine Lind, HR-chef på Sandvik Mining and Rock Tools produktionsenhet i Sandviken.

Under utbildningstiden får deltagarna ekonomisk ersättning från Försäkringskassan och coachning från Manpower inför framtida jobb inom industrin.

Utbildningen innehåller även flera praktikperioder på Sandvik Mining and Rock Solutions, då deltagarna får en mentor från Sandvik. Efter avslutad utbildning erbjuds de 10 deltagarna anställning hos Manpower med målet att arbeta i produktionen hos Sandvik Mining and Rock Solutions i Sandviken.

– Det känns väldigt roligt att kunna stötta arbetssökande och bidra till att ge dem nya kunskaper. Utbildningen kommer både att ge deltagarna ett jobb och viktig kompetensutveckling som stärker deras position på arbetsmarknaden, säger Patric Palm, Managing Director på Manpower Enterprise.

Utbildningen påbörjas den 5 december 2022 och avslutas i september 2023. Därefter kommer resultatet att utvärderas, och om satsningen faller väl ut kan den komma att bli återkommande.