Nyheter

Datacenter som tjänst stöttar upp när produktionen tas hem 

Text: Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

Tillverkningsindustrin har de senaste åren mött stora utmaningar. Leveransproblem från Asien har motiverat många företag att ta hem produktionen till Sverige. Utvecklingen av 3D-printing har drivit på trenden med homeshoring, då det ger möjlighet att undvika höga personalkostnader. 

Men det finns fortfarande utmaningar. En moderniserad tillverkning ställer krav på en robust digital infrastruktur. Där sätter hårdvarubristen käppar i hjulet. Så många som 73 procent av svenska företag har drabbats av försenade hårdvaruleveranser, enligt en undersökning som Norstat har genomfört i samarbete med Equinix. Nästan hälften, 48 procent, uppger att den digitala transformationen fått stå tillbaka på grund av brist på nödvändig hårdvara.

En lösning är datacenter som tjänst. Genom att köpa den digitala infrastrukturen som tjänst slipper företag vara beroende av försenade leveranser och kan växla upp nätverksresurserna direkt när behov uppstår. Bland stora företag överväger en majoritet att övergå till datacenter som tjänst: sex av tio företag med fler än 100 anställda överväger datacenter som tjänst.

En annan viktig utmaning som svenska företag står inför är att regelverket för EU:s taxonomi kommer att träda i kraft fullt ut 2024. Tillverkningsindustrin är en av de sektorer som står i fokus. Taxonomin skärper kraven för att definiera sin verksamhet som hållbar. För att möta kraven behövs en ökad klimatanpassning och energieffektivisering.

En nyckel kommer att vara energieffektiva datacenter. Mängden data växer för varje år, i takt med digitalisering av såväl tillverkning som marknadsföring och försäljning.  Hanteringen av data är energikrävande. För att inte energiförbrukningen ska eskalera måste våra datacenter moderniseras. Vi behöver använda energieffektiva kylanläggningar, utnyttja spillvärme i annan närliggande verksamhet, separera varm och kall luft i datahallarna, återvinna hårdvara, dela resurser i kallad co-location och optimera användningen av bland annat ljuskällor.

Åtgärderna minskar energiförbrukningen i datacenter dramatiskt. Men de kräver stora investeringar – så stora att bara de största bolagen klarar att bära dem på egen hand.

Genom att dela resurser med andra företag och köpa datacenter som tjänst får svensk tillverkningsindustri tillgång till hypermodern och energieffektiv teknik som möter de skärpta kraven.

EU:s taxonomi har införts steg för steg. Det är bara ett år kvar innan regelverket träder i kraft fullt ut. Det är hög tid för svensk tillverkningsindustri att förbereda sig för taxonomins konsekvenser, också inom den digitala infrastrukturen.