Nyheter

Trendspaning 2023 – Här är de tre viktigaste trenderna i techbranschen

”Med tanke på dagens makroekonomiska situation och stigande energipriser är det allt annat än lätt att förutse hur framtiden ser ut 2023. Men även om teknikmarknadens nuvarande tillstånd fortfarande är osäkert inom vissa sektorer måste företagen ändå under nästa år göra förnuftiga teknikinvesteringar.

Här ger Kenni Ramsell från Dynabook några förutsägelser om 2023 för techbranschen:

”Säkerheten fortsatt prioriterat område 

Medan stora organisationer strävar efter att öka sina säkerhetsåtgärder, visar vår senaste undersökning att knappt hälften (46 procent) av europeiska små och medelstora företag prioriterar sin cybersäkerhetsinfrastruktur det kommande året. Detta visar tydligt att det inte görs tillräckligt mycket inom branschen för att förhindra cyberattacker. Hybridarbete har inneburit ett antal fördelar för företag och anställda. Men det har också skapat betydligt högre risknivåer för datasäkerheten. Av den anledningen måste säkerheten fortsätta att vara prioriterad i affärsstrategier i alla branscher. 

Problemen med försörjningskedjan kvarstår men kommer att minska 

Utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår och kommer att fortsätta under nästa år. Detta har inte underlättats av den senaste tidens globala ekonomiska problem, som i slutändan har lett till en minskning av leveranserna av teknisk utrustning i Europa. Det finns dock ljus i slutet av tunneln när vi går in i 2023, och när leveranskedjorna börjar stabiliseras kommer marknaden att kunna övergå till att utbudet håller jämna steg med efterfrågan och återgå till en viss normalitet när det gäller att leverera inom de förväntade tidsramarna. Något som underlättar hela leveranskedjan för teknisk utrustning. Det är också troligt att vi kommer att få se fler företag öppna nya fabriker på olika platser för att öka produktionen och minska sårbarheten.

Teknik för att öka anställdas produktivitet fortsatt populärt

För alla företag, särskilt små och medelstora företag, är all form av förlorad produktivitet kostsam därför är investeringar i bärbara enheter, säkra kommunikationsverktyg och tillbehör till enheter extra viktig för personal som till stor del distansjobbar. Den makroekonomiska situationen i kombination med den pågående globala energikrisen har under det gångna året orsakat problem i nästan alla sektorer. När vi nu går in i 2023 och företagen försöker etablera sig i detta hybridlandskap som ständigt förändras, är det viktigt att man fortsätter att prioritera sina IT-budgetar för att se till att de anställda är rustade för att klara sig. För att underlätta detta kommer vi år 2023 troligen att se IT-budgetar omprioriteras till mer tillförlitliga tekniska lösningar och ökat IT-stöd.”