Nyheter

Ny chef för Biometrias strategiska utveckling

Mats Johansson tillträder den 1 februari 2023 som ny chef för avdelningen Strategisk utveckling inom Biometria. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef inom RISE där han för närvarande arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor i värdekedjan skog- såg-marknad.

− Jag är mycket glad över att vi rekryterat Mats i rollen som chef för strategisk utveckling. Med sin bakgrund kommer han att kunna driva arbetet framåt. Mats omfattande erfarenhet inom det skogliga området och erfarenheter i att starta upp en ny organisation för affärs- och tjänsteutveckling inom Södra kommer väl till pass för att möta Biometrias behov, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Förutom sin bakgrund inom RISE har Mats arbetat i många år inom AssiDomän och sedermera Sveaskog och han har även verkat som chef för produkter och tjänster inom Södra Skog.

− Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare på Biometria, samarbetspartners och branschen driva utvecklingen så att vi tar till vara på möjligheter som skapas med nya tekniker. Samtidigt ska vi ha fokus på våra kunders behov, så att vi fortsätter att skapa stor kundnytta för dem, säger Mats Johansson.

Mats är jägmästare i botten och har även en doktorsexamen från Växjö universitet.