Nyheter

Baseload Capital och Orcan Energy driftsätter sitt första spillvärmeprojekt med Chevron U.S.A. Inc.

Baseload Capital och Orcan Energy tillkännager nu driftsättningen av ett första projekt som använder spillvärme från befintliga oljefältsverksamheter vid Chevron U.S.A. Inc.s (Chevron) San Ardo olje- och gasfält i Kalifornien, USA.

Baseload Capital är projektoperatör och samarbetar med det ledande cleantech-företaget Orcan Energy som tillhandahåller den senaste värme-till-kraft-tekniken. Projektet, som startade sin verksamhet i juli 2022, visar potentialen i att använda befintliga olje- och gaskällor för pålitlig och kostnadseffektiv förnybar kraftproduktion.

Upp till 90 % av vätskan som produceras från olje- och gaskällor är varmvatten – en värmekälla som väntar på att bli helt uttagen. När den paras ihop med nästa generations Organic Rankine Cycle-utrustning (ORC) kan den utnyttja den potentiella värmen från vattnet för att producera ren el till minimala kostnader. Baseload Capital och Orcan Energys projekt med Chevron visar de betydande möjligheterna för olje- och gasindustrin att utveckla förnybar energi och kommer att bana väg för liknande projekt på andra platser över hela världen.

2021 tillkännagav Baseload Capital Chevron som en ny strategisk investerare som en del av en aktierunda på 25 miljoner USD. Partnerskapet ger möjlighet till samarbete eftersom ORC-utrustning, vanligen används inom geotermisk industri, öppnar nya möjligheter för olje- och gasindustrin. En ny testplats togs i drift i juli 2022, som visar Orcan Energys potential som en snabbt tillgänglig och lättinstallerad lösning för avfallsvärme.

– Det här projektet är en bra start och visar den enorma potentialen för liknande installationer och samarbete. Resultaten kommer att öka förnybar elproduktion i framtiden. Samarbete är definitivt vägen framåt för att transformera energisektorn, säger Baseload Capitals vd Alexander Helling.

– Vi är stolta över att arbeta tillsammans med Baseload Capital och Chevron, för att omvandla oanvänd energi till ren och prisvärd el. Ett särskilt tack går till Baseload Capital, en expertpartner inom geotermiska tillämpningar. Detta projekt är bara början på en ny geotermisk energiomvandling inom olje- och gassektorn. Det finns många aktiva olje- och gaskällor i USA som lämpar sig för överskottsvärmeåtervinning, vilket gör det till en outnyttjad ren energiresurs med betydande potential som vi snabbt kommer att ta tillvara på, säger Andreas Sichert, VD för Orcan Energy.