Nyheter

Länderna i världen som förbrukar mest energi

Energi är ett evigt aktuellt ämne att diskutera. Hur vi utvinner energi, hur mycket vi konsumerar och vad vi väljer att använda den till är en balansgång som påverkar både vår planet och människorna som bor på den. Eftersom miljödebatten är ständig på en såväl nordisk som global nivå, kan det vara av intresse att syna vilka länder i världen som konsumerar allra mest energi.

Det är inte dumt att dra sitt strå till stacken genom att vara energimedveten och som svensk kan det vara viktigt med ett visst perspektiv. Vi är ett av de mest digitaliserade länderna i världen; vi underhåller oss själva genom våra energiförbrukande enheter när vi jag en casino bonus utan insättning, tittar på tv eller lyssnar på musik, och vår vardag är mer uppkopplad och energikrävande än någonsin tidigare. Vi förbrukar med andra ord en hel del energi, men samtidigt finns det andra länder som förbrukar betydligt mer.

Stormakterna toppar listan

Föga förvånande är det folkrika stormakter som i första hand toppar listan över länderna med högst energikonsumtion. Topp 3 utgörs av Kina, USA och Indien. De två asiatiska länderna har världens största befolkningar, vilket förklarar en hel del, och USA placerar sig dessutom som nummer tre på den listan. USA har dock en dryg miljard färre invånare än både Kina och Indien, men det är också ett land som är känt för sin överdådighet. Landet sticker därför ut i jämförelse med de andra två, eftersom mycket mer energi förbrukas per invånare där.

Vill man bryta ned USA:s energikonsumtion kan man dela in den i fyra sektorer, utöver sektorn som producerar elektricitet och energi: industri, transport, bostäder och den kommersiella sektorn. I första hand är det inom transport och den industriella sektorn där energin förbrukas. Under 2021 stod transporten för 37 procent av förbrukningen i USA och industrin för 35 procent av den, medan det för bostäder och inom den kommersiella sektorn förbrukades 16 respektive 12 procent av den totala energikonsumtionen.

Här är de fem länderna som hade högst energiförbrukning under 2021 (mätt i exajoule):

1. Kina – 157,65

2. USA – 92,97

3. Indien – 35,43

4. Ryssland – 31,3

5. Japan – 17,74

Utöver Ryssland är det europeiska land som förbrukar mest energi Tyskland, med 12,64 exajoule, vilket placerar landet på en sjundeplats på den globala rankingen. I Europa följs Tyskland sedan av Frankrike (plats 12 globalt, med 9,41 exajoule), Storbritannien (plats 14 globalt, med 7,18 exajoule) och Italien (plats 17 globalt, med 6,36 exajoule). Datan är presenterad av Statista och gäller för år 2021.

Så står sig de nordiska länderna

Inget av de nordiska länderna finns med på den topp 20-lista som Statista har presenterat för 2021, men att vi i Norden också är bra på att förbruka energi råder det ingen tvekan om. Vänder man exempelvis blickarna till mätningar av hur mycket el som förbrukas per capita (antal kilowattimmar per person), så sticker egentligen samtliga nordiska länder ut förutom Danmark.

Enligt Indexmundi placerar sig Island, Norge, Finland och Sverige alla på topp 10 när det kommer till elförbrukning per capita: Island som nummer 1, Norge som nummer 2, Finland som nummer 6 och Sverige som nummer 8. Dessa siffror gäller för 2020.