Nyheter

Tolv experiment till rymden från Sverige

Den 23 november, genomfördes en av årets mest efterlängtade raketuppskjutningar från rymdbasen Esrange utanför Kiruna, efter två och ett halvt år av förberedelser. Klockan 09.23 lokal tid sköts SubOrbital Express 3 upp till 260 kilometers höjd och sex minuters tyngdlöshet.

Ombord fanns tolv olika experiment med allt från stamceller för diabetesforskning, till partikelforskning som ska ge svar om planeters födelse.

– Det finns mekanismer som är lättare att studera i tyngdlöshet eftersom gravitationen ofta har en stark påverkan på de experiment som vi arbetar med. Årets SubOrbital Express-kampanj har en nyttolast innehållandes tolv experiment inom vitt skilda discipliner som potentiellt kan visa sig vara direkt betydelsefulla för mänskligheten på sikt. Det är underbart att både Sverige och SSC kan vara en del i så viktig forskning, säger Stefan Krämer, projektledare för missionen.

SubOrbital Express 3 är den femtonde i raden av MASER-raketer som skjutits upp från Esrange sedan sondraketprogrammet startade 1987. MASER står för ”Materials Science Experiment Rocket”. Den europeiska rymdorganisationen ESA är programmets största kund och finansierar flera av experimenten ombord. De tolv experimenten varierar i såväl storlek som funktion.

NEUROBETA: Ett forskarlag från Uppsala universitet skickar med levande stamceller och insulinproducerande betaceller. Genom att utsätta dessa celler för tyngdlöshet hoppas forskarna komma närmare en behandling av typ 1-diabetes, genom att påverka betacellsförökning och betacellsfunktion för diabetespatienter med hjälp av stamceller.

ARLES: Genom två olika vätskeexperiment ska forskare från det belgiska universitetet ULB i Bryssel undersöka hur droppar av olika vätskor beter sig vid dunstning. Genom experimentet vill forskarna bland annat undersöka hur vätskor kan användas för att överföra värme och bidra till förbättrade termiska förhållanden för astronauter i rymden.

CHIP: Forskare från Duisburgs tekniska universitet testar hur positivt och negativt laddade partiklar beter sig i rymden. Genom ett laddat fält i en stängd behållare har forskarna skapat ett slags miniuniversum där partiklarna ska symbolisera stjärnor och planeter. Med detta hoppas man få nya svar om planeters födelse.

MINI-IRENE: Italienska forskare har utvecklat en kapsel som ska användas för återinträde i atmosfären. När raketen nått sin maxhöjd så lossnar kapseln och den paraplyformade farkosten testar ett riktigt återinträde i atmosfären och nedslag på marken. Målet är att testa hållbarheten i kapselns material och design, för att potentiellt användas vid framtida rymdmissioner.

De övriga åtta experimenten delar på utrymmet i en så kallad ”rideshare module”. Bland dessa finns allt från forskning kring Panamasjukan, till experiment för mätning av kosmisk strålning som byggts av svenska gymnasister. Mer info: sscspace.com/twelve-experiments-to-space-from-sweden/