Nyheter

Ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. Nu möter Skogsstyrelsen behovet med satsningen Hyggesfria veckan. Under vecka 48 erbjuds en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden.

– Fler och fler intresserar sig för att testa hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet och vi märker att mer kunskap efterfrågas men också att det finns en del fördomar. Därför tror vi det ligger rätt i tiden för en storsatsning på kunskap där vi kommer att prata om allt från grunderna till senaste forskningen om hyggesfritt skogsbruk, säger skogskonsulent Nicola Karlsson som sitter med i projektgruppen för satsningen.

Många ämnen

Hyggesfria veckan arrangeras 28 november till 2 december och det krävs ingen föranmälan för att ta del av seminarierna. Här är några av ämnena:

Hyggesfritt skogsbruk – grunder

Tätortsnära skogar

Biologisk mångfald i den hyggesfria skogen

Hyggesfritt i ädellövskog

Hyggesfritt och vilt

Hyggesfritt och ekonomin

Hyggesfritt och skogsbruksplanen

Information om satsningen och föreläsningarna kommer att läggas ut kontinuerligt på Skogsstyrelsens webbplats.

Intresset ökar för rådgivning

Via webbplatsen kan skogsägare också anmäla intresse för rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. Sedan 2019 har 440 skogsägare fått rådgivning och siffran ökar år från år.

Hyggesfria veckan, program: 

Hyggesfria veckan 2022 – Skogsstyrelsen