Nyheter

LRF Sydost: ”Lägg inte alla energiägg i en korg”

”Nej. Nej, nej, nej. Varken direkt eller indirekt”. Det beskedet ger tyska Uniper, som äger Barsebäck kraft, på frågan om bolaget planerar ny kärnkraft i Sverige.”

Det skriver Roger Gustafsson, regionordförande LRF Sydost och Per-Göran Sigfridsson, energiansvarig LRF Sydost i en debattartikel i Barometern:

”En stabil energiförsörjning är grundläggande för att utveckla den svenska hållbara matproduktionen, öka självförsörjningsgraden och få en levande landsbygd. Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina befinner sig Sverige mitt i en europeisk energikris som slår hårt mot livsmedelsproduktionen.”

”I de två elområdena med högst elpriser – SE3 och SE4 – produceras cirka 90 procent av våra livsmedel. De försämrade förutsättningarna i södra Sverige kan alltså få stora konsekvenser för hela landets försörjningsförmåga och vår beredskap. Som tur är kan Sveriges jord- och skogsbrukare också vara med och lösa energiproblematiken.”

”Enligt Energimyndighetens senaste bedömningar har Sverige stor potential att producera drivmedel. Sverige bedöms också ha god potential till ett ökat hållbart uttag av biomassa. År 2030 bedöms den vara cirka 41–59 terawattimmar (TWh) årligen, varav majoriteten består av skogsbaserad biomassa om cirka 27–37 TWh. Till detta kommer ytterligare tillskott från solel på tak motsvarande 2 TWh och biogas om 10 TWh. Sammantaget innebär det att det svenska jord- och skogsbruket kan tillföra ytterligare uppemot 50 TWh i ny ren energiproduktion. Det motsvarar ungefär den elproduktion som kärnkraften producerar i dagsläget under ett år.”

Läs hela debattartikeln här:

www.barometern.se/debatt