Nyheter

Tech Mahindra och Basis Technologies i samarbete för att hjälpa energiföretag genom elkrisen

Igår meddelade Tech Mahindra, en ledande leverantör av lösningar för digital transformation, att de ingått ett nytt partnerskap med Basis Technologies, en SAP-leverantör av mjukvara för förändrings- och testautomatisering. Partnerskapet kommer göra det möjligt för energiföretag att uppnå betydande driftsbesparingar och förbättrad faktureringsnoggrannhet genom BDEx, en SAP-plattform som integrerar intelligent programvara för fakturering och intäktshantering. 

Målet är att effektivisera så kallade Meter-to-Cash-processer, processer som används för att samla in och hantera månatliga kundbetalningar för att uppnå en tillförlitlig intäktsredovisning – vilket kommer att resultera i kostnadsbesparingar på 30 till 50 procent och förbättra både effektivitet och kundupplevelse.  

– Idag förväntar sig aktörer inom kraft- och energibranschen en serviceupplevelse med intuitiva självbetjänings- och kommunikationsverktyg som ska fungera var som helst, när som helst. För att leverera detta tror vi att hantering affärsprocesser kommer att vara avgörande. Vårt partnerskap med Basis Technologies kommer att ge kunderna en smart och intelligent backoffice-lösning som är avgörande för framgångsrik digital transformation och för att ta marknadsandelar, säger Birendra Sen, Business Head – Business Process Services på Tech Mahindra.

Som en del av partnerskapet kommer Basis Technologies plattformsbaserade lösning i kombination med Tech Mahindras expertis inom processleverans att förändra de konventionella funktionerna för transaktionsbehandlingar. Det kommer proaktivt att minska Meter-to-Cash (M2C)-fel och öka backoffice-effektiviteten genom att skapa digital kapacitet för energiföretag.  

Genom att bygga en intelligent och analysdriven M2C-drift kan elleverantörer få betydande konkurrensfördelar och mildra utmaningarna med den förestående energikrisen. Tillsammans kommer Tech Mahindra och Basis Technologies att ge energiföretag möjlighet att dra nytta av fältnätverksdata, kundinsikter och beteende via en och samma instrumentpanel i realtid.   

– Vi är glada över att kunna presentera vårt nya partnerskap med Tech Mahindra och ser fram emot att samarbeta för att skapa värde till energiföretag som använder SAP. Tillsammans strävar vi efter att tillhandahålla verkliga kundcentrerade tjänster genom snabba, korrekta och kostnadseffektiva back-end-processer, säger David Lees, Chief Technology Officer på Basis Technologies.  

Partnerskapet understryker också Tech Mahindras fokus på digital tillväxt, under NXT.NOW™-ramverket, som är fokuserat på att leverera innovativa lösningar, möjliggöra digital transformation och möta de dynamiska behoven hos sina kunder med hjälp av nästa generations teknologi.  

Foto: Andreas