Nyheter

IKEM: En cirkulär ekonomi kräver bättre förutsättningar

Industrin vill öka omställningstakten genom bättre förutsättningar för den cirkulära ekonomin. Idag publiceras en rapport om vilka lagändringar som krävs.

Idag presenteras rapporten ”Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt”. Rapporten är framtagen av Svenskt näringsliv, i samarbete med IKEM och andra medlemsorganisationer, och beskriver vilka lagändringar och satsningar som krävs. Kemiindustrin befinner sig i en omfattande omställning, men för att öka omställningstakten ytterligare behöver cirkulära lösningar ges bättre förutsättningar.

– Företagen inom kemiindustrin gör stora investeringar i ny teknik för att möjliggöra en grön omställning och ersätta dagens fossila råvaror. Men utvecklingen mot en cirkulär ekonomi hindras ofta av en föråldrad lagstiftning. Avfallslagstiftningen är en sådan. Vi lever inte längre i en tid då avfall är något samhället vill bli av med, utan i en tid då det som är gammalt kan bli nytt. Lagstiftningen behöver reformeras, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

IKEM:s medlemsföretag är också angelägna om att kunna investera i teknik för att återanvända koldioxid som ny råvara, CCU.

– Kemiindustrin vill minska koldioxidutsläppen och sätta stopp för beroendet av fossila råvaror. Nästa steg för den cirkulära ekonomin bör vara att möjliggöra för företagen att återanvända infångad koldioxid i produktionen av nya varor. Tekniken har potential att bidra med stor klimatnytta, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Rapporten finns:

här.

Exempel på cirkulär ekonomi från IKEM:s medlemsföretag:

Företagen TrioWorld och Svensk Plaståtervinning investerar i återvinningsanläggningar för plastavfall. Samtidigt investerar företag som Borealis i pyrolysanläggningar där utsorterat plastavfall kan bli till en återvunnen olja som sedan blir till ny plast och råvaror för andra kemikalier. Nya återvinningsflöden används också för att tillverka drivmedel. Pyrocell och Preem investerar exempelvis i att återvinna sågspån och från avfallet göra pyrolysolja som ersätter olja i drivmedel.

Inom kemiindustrin ska Perstorp investera 2 miljarder i att tillverka metanol av återvunnen koldioxid och vätgas från återvunnet avloppsvatten från Stenungsund. Metanolen är sedan en råvara i kemiproduktionen av färger och fodertillsatser, där den återvunna metanolen ersätter fossilt tillverkad metanol.