Nyheter

Gröna kvinnor: ”Sluta dela ut allmosor!”

”Regeringen bör omedelbart styra om ett föråldrat prissättningssystem för energi istället för att tvinga människor att stå med mössan i hand och vänta på bidrag.”

DET skriver Ewa Larsson, Samhällsvetare, tidigare riksdagsledamot, ordförande Gröna kvinnor och Ewa Larsson, Civilekonom, tidigare miljö- och konsumentborgarråd i Stockholm, Gröna kvinnor i en debattartikel i ETC:

”Vi gröna kvinnor kan hushållning vilket även omfattar energi, en sparad kilowattimme är den bästa energin. Genom åren har oberoende Gröna kvinnor producerat skrifter om socialt hållbar ekonomisk utveckling där energi varit en central del, vi har deltagit på FN:s Kvinnokommissions möten och på Cop-möten där vi uppmärksammat hur en ekonomiskt hållbar energiutveckling kan ske.” 

”Vi vet att just vi i Sverige är ett av de länder i välden som gör av med mest energi per capita och att hela vår gamla industri är uppbyggd på billig el och att nya företag med kunskap om det orimliga i vår extrema energikonsumtion behöver moderniseras.”

”På olika energimässor har vi lärt den senaste tekniken och spridit kunskap vidare till partier och civilsamhälle. Elfack i Göteborg är verkligen en mässa att rekommendera, det är en mötesplats där el- och energibransch visar upp nya lösningsorienterade innovativa produkter som gjort oss väldigt glada över vad företag kan åstadkomma. Vi vet också att flera framsynta kommuner med kraftvärmeproduktion också arbetar med energibesparande metoder, vilket varit mycket förutseende.”

Läs hela debattartikeln här:

www.etc.se/debatt