Nyheter

Så tar du ansvar för din egen snöröjning i vinter

I vinter kan ett stort snötäcke vila över Sverige. Men att snöröjningen fungerar som den ska är ingen självklarhet. De höga bränslepriserna ställer till problem för kommunerna, som nu kan behöva blicka åt att höja ersättningsnivån.

Kommande vinter blir en kall sådan, i alla fall om man ska tro vädertjänsten Klarts prognos. Enligt vinterprognosen kan november, december och januari bjuda på kallare väder än normalt. Det ska handla om 1–3 graders temperaturminskning över hela landet, och en meteorolog på Klart menar att det blir ungefär lika kallt som under 90-talets vintrar.

En av faktorerna som ligger till grund för prognosen är snötäckets utbredning på de nordliga breddgraderna. Särskilt i Sibirien har snösäsongen börjat tidigt i år. Följden kan alltså bli kalla temperaturer i Sverige, vilket även kan innebära att det blir en mer snöfylld vinter i landet än på länge.

Snöslunga förenklar för privatpersoner

Ett snöfyllt vinterlandskap är något många ser fram emot, men det kan också ställa till problem med framkomlighet. Med en snöslunga klarar du vintern, då du både tids- och krafteffektivt kan röja bort snö från garageuppfart och andra ytor omkring ditt hus. Dagens snöslungor finns i mängder av storlekar och modeller, och kan klara låga temperaturer och stora snömassor.

All snöröjning innanför den egna tomtgränsen är husägarens eget ansvar, både vad gäller mark och tak. I vissa kommuner ansvarar man även själv för den närmsta ytan utanför tomtgränserna.

Längre utanför gränserna är det i regel kommunen som bär ansvaret för att snön röjs undan och att framkomligheten är tillräcklig. Men på grund av bland annat bränslepriser kan röjningen på kommunal mark, såsom gator samt gång- och cykelvägar, utvecklas till ett problem under årets vinter.

Hög kostnad för snöröjningsföretagen

Den senaste tidens höga bränslepriser har knappast undgått någon. Priset för såväl bensin som diesel har under lång tid legat på över 20 kronor litern på många håll och kanter. Detta har resulterat i att snöröjningsföretagen får svårt att få ekonomin att gå ihop, och en svårighet för kommunerna att hitta företag villiga att ta sig an jobbet att röja gatorna.

Röster runtom i landet menar nu att företagen bör kompenseras för de höga bränslepriserna. En av dem är Peter deBeau, verksamhetschef i medlemsföreningen Maskinringen, som säger till Sundsvalls tidning att man måste få upp ersättningsnivån.

Eventuella höjda ersättningsnivåer innebär att snön kan tas bort från gatorna, men tillsammans med en stor mängd snö kan det också bli dyrare för kommunerna och därmed även hushållen.

Frågetecken i flera kommuner

På flera håll i landet finns nu frågetecken kring hur årets snöröjning ska lösas. I Göteborg, till exempel, har kommunen sagt upp 1 200 avtal för skottning. Detta innebär att det kan bli upp till varje bostadsrättsförening att själva få undan snön på den direkt anslutande trottoaren.

I Luleå rapporterades redan under förra vintern att kostnaden för snöröjningsföretagen var stor och att ersättningen inte var tillräcklig. Inför årets vinter förbereder man sig på att kostnaderna kommer öka ytterligare. Något som alltså kan innebära att snöröjningen blir lidande under årets väntade ännu kallare vinter.

www.gardsman.se/vinter/snoslungor/