Nyheter

Svensk byggindustri efterfrågar fler arbetare från utlandet

Byggindustrin är en viktig del av den svenska ekonomin, den står för en stor del av BNP och sysselsätter också många människor. På grund av den starka efterfrågan på konstruktion i Sverige har byggindustrin också behov av fler arbetare från utlandet.

Detta är positivt för de som vill arbeta inom industrin, men det kan också innebära konkurrens om jobben för svenskar.

Hur stor är byggindustrin i Sverige?

Enligt statistik från 2017 uppgick omsättningen inom byggindustrin till cirka 461 miljarder kronor. Detta gör den till en av de största industrierna i Sverige. Byggindustrin sysselsätter cirka 280 000 personer i Sverige, och det finns cirka 8 000 företag inom branschen. Anledningen till att det byggs så mycket är delvis att räntorna är låga, så många använder tjänster som advisa.se för att låna till sitt nya bygge.

Vi kan dock se en liten nedgång på hur många som vill börja jobba som byggare i framtiden eftersom många unga idag vill jobba med datorer eller inom något digitalt. Men med rätt taktik kan säkert byggbranchen locka fler arbetare och fortsätta växa som dom har gjort innan.

– “Vi har tappat en generation. De har inte samma driv och tanke kring arbetet som de äldre. Det saknas en vilja att arbeta åtta timmar per dag” – Alex Åkesson till Byggnadsarbetaren.se

Byggindustrins olika delar

Byggindustrin är en av de största industrierna i Sverige, och den består av många olika branscher. Byggbranschen sysslar med byggande och renovering av hus och andra byggnader. Denna bransch omfattar allt från arkitektur och ingenjörskonst till grundläggande snickar- och målararbeten. Inom byggbranschen finns det många olika yrken, allt från arkitekter och ingenjörer till snickare och målare. Sverige är kända för att ha väldigt hög nivå på kvalitet och yrkesskicklighet. Detta kommer av att vi ser det som något väldigt viktigt att allt blir snyggt och rätt.

Anläggningsbranschen sysslar med allt från planering och utförande av nya anläggningar till underhåll och renovering av befintliga anläggningar. Men här handlar det mer om vägar, trädgårdar och allmänna platser som parker och liknande. Det handlar om utgrävning med stora maskiner, schaktning av jord eller grus och färdigställande av nya projekten.

Byggindustrins historia

Byggindustrin är en av de mest konkurrenskraftiga industrierna i Sverige. Den har utvecklats mycket under de senaste decennierna och är idag en av landets största industrier. Byggindustrin omfattar allt från små företag till stora koncerns, och alla arbetar för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder. Industrin har alltid varit kreativ och innovativ, och det är dessa egenskaper som har gjort den så framgångsrik. Idag finns det många olika typer av byggföretag, alla med olika specialiseringar. Det finns byggföretag som arbetar med renoveringar, nybyggnationer, industriell byggnation, infrastrukturbyggnation osv. Alla dessa företag bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt byggsegment i Sverige.