Nyheter

Miljötillstånd beviljas till Metsä Tissues utbyggnad av Katrinefors Bruk

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i Sverige har beviljat miljötillstånd för modernisering och expandering av Katrinefors Bruk som ägs av Metsä Tissue, en del av Metsä Group. Nästa steg i processen är att förbereda Metsä Groups slutgiltiga investeringsbeslut.

Metsä Tissue är mycket nöjda med beslutet om miljötillstånd, och kommer härnäst att analysera detaljerna i beslutet och förbereda ett beslutsfattande i samband med investeringen. Företaget bedömer att förberedelse av ett beslut om en investering kommer att vara möjlig under första halvåret 2023.

Förberedelserna för Katrinefors Bruks investering är en del av Metsä Tissues program för framtidens pappersbruk genom att driva högklassig miljöprestanda inom mjukpappersproduktion. Det nu erhållna tillståndet skulle möjliggöra en ökad årlig produktionskapacitet från dagens 75 000 ton till 145 000 ton färskfiberbaserat mjukpapper och ge 50–100 ytterligare arbetstillfällen till bruket. Med den planerade investeringen skulle Metsä Tissue bli ett föregångsföretag när det gäller att investera inom mjukpappersindustrin i Sverige och Skandinavien, och bidra till att säkerställa försörjningstrygghet för mjukpappersprodukter.

– Vi är glada över att ha fått detta positiva beslut från Mark- och miljödomstolen. Nu är nästa steg att förbereda själva investeringsbeslutet, säger Esa Paavolainen, projektdirektör vid Katrinefors Bruk.

Katrinefors Bruk har en lång historia och tradition i Mariestad. Bruket är en betydande arbetsgivare inom den privata sektorn i regionen med starka rötter inom svensk mjukpappersindustri sedan 1765. Bruket producerar produkter till de ledande mjukpappersmärkena Katrin, Lambi och Serla. Investeringen i modernisering och utbyggnad av Katrinefors Bruk skulle bli en av de största i Metsä Tissues historia.

Bild: Gerd Altmann