Nyheter

Återvinning av litiumjonbatterier – hett i Sverige och i Europa

I Halmstad är byggnaderna klara. 2023 ska återvinningen i den nya anläggningen i Halmstad starta. 15 000 ton elbatterier per år ska man kunna ta emot. Produktionschef Marcus Martinsson som leder Stena Recyclings batterisatsning säger till Svenska Dagbladet Näringsliv:

– På lång sikt blir det här en betydande återvinningsgren.

Det är den ökande elbilsmarknaden i Europa och den nya EU-lagstiftningen som driver på utvecklingen. Metallerna Kobolt, nickel och bly ska bli 90 procents återvinningsbar. Även metallen litium kommer att omfattas av de nya kraven.

– Väldigt grovt kan man säga att den återvinningskapacitet som finns i Europa i dag i stort sett är baserad på att man bränner bort de material man inte vill ha. Det kommer vi inte att göra, säger Marcus Martinsson till Svenska Dagbladet Näringsliv.

– I  stället för att stoppa ner dem i en ugn och omedelbart omvandla strömmen till värmeenergi kommer vi att ladda ur batterierna och använda strömmen till våra egna produktionsprocesser.

Stenas anläggning kostar 250 miljoner varav 70, 7 miljoner bekostas av Energimyndigheten.

Anläggningen kommer att ha kapacitet att te emot 10 000 ton batterimaterial – vilket motsvarar 15 000 ton elbilsbatterier per år.