Nyheter

Nexans förvärvar Reka Cables från Reka Industrial

Nexans SA meddelade idag att man har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Reka Industrial Plc att förvärva Reka Cables . Förvärvet kommer att stärka Nexans position i Norden inom elektrifieringen, främst avseende elnät och installation.

Reka Cables grundades 1961 och är verksamt inom tillverkning av låg- och mellanspänningskablar för installation och elnät. Med en omsättning som förväntas överstiga 160 miljoner euro under 2022 och med 270 anställda, är företaget en av ledarna på den finska marknaden som verkar i fyra länder. I november 2021 blev företaget en av de första kabeltillverkarna som blev koldioxidneutrala enligt Scope 1 och Scope 2.

Nexans kommer att förvärva Reka Cables för 53 miljoner euro, inklusive en finansiell nettoskuld på 6,5 miljoner euro i slutet av september 2022. Transaktionens genomförande är villkorat av myndighetsgodkännande och förväntas ske under första halvåret 2023.

Christopher Guérin, koncernchef Nexans:

– Med ett djupt engagemang för energiomställning och koldioxidneutralitet är Reka Cables helt i linje med koncernens strategiska ambition att bli en Pure Electrification Player som åtagit sig att bidra till koldioxidneutralitet senast 2030. Denna förstklassiga finska verksamhet kommer ytterligare att bidra till Nexans förmåga att förse våra nordiska kunder med högkvalitativa och säkra kablar i regionen. Jag är övertygad om att denna överenskommelse kommer gynna såväl Reka som Nexans vad gäller synergier och framtida utvecklingsmöjligheter.

Jukka Poutanen, VD för Reka Cables:

– Reka har konsekvent levererat kablar av hög kvalitet. Som en global aktör inom elektrifiering och en aktiv främjare av energiomställningen passar Nexans utmärkt för Reka Cables.

Nexans räknar med att finansiera förvärvet med en blandning av tillgängliga likvida medel och lån.

Om Reka Industrial

Reka Industrial är ett finskt investmentbolag. Som industriellt familjeföretag har Reka Industrial föresatt sig att utveckla prestanda och hållbarhet hos de företag vi äger. För närvarande har företaget två industriella äganden: Reka Cables och Reka Rubber. B-aktierna i Reka Industrial är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd.

Om Nexans

Nexans är en global aktör inom energiomställning med ambitionen att elektrifiera framtiden. I mer än hundra år har Nexans haft en viktig roll i elektrifieringen av världen. Med cirka 25 000 anställda i 42 länder är Nexans en drivande kraft i skiftet till en ny elektrifierad värld: säker, hållbar, förnybar, fossilfri och tillgänglig för alla. Nexans nettoomsättning (i standardmetallpriser) uppgick 2021 till 6,1 miljarder euro.