Nyheter

Vattenfall rekryterar 600 nya medarbetare

Vattenfall Eldistribution växer för att möjliggöra den enorma elektrifiering av samhället som nu tagit fart och ska anställa 600 nya medarbetare fram till 2024. Samtidigt etableras företaget på ytterligare tre orter; Linköping, Västerås och Uppsala.

Runt om i Sverige växer en stark vilja och stort engagemang fram bland både företag och privatpersoner som vill var med och bidra i klimatomställningen. Elektrifieringen sker i en omfattning som inte skett sedan industriella revolutionen. Som ett av Sveriges största elnätsbolag har Vattenfall Eldistribution en mycket viktig roll för att möjliggöra omställningen och investerar stort i elnätet och utvecklar metoder för att använda elnätet optimalt.

​– Omställningen händer här och nu. Elnätet är mitt i händelsernas ce​ntrum och helt avgörande för att  kunna elektrifiera samhället, möjliggöra omställningen av svensk industri och transporter samt ansluta mer fossilfri energi. Tempot i utbyggnaden är högt, och vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas där vi behöver bli fler för att bli den möjliggörare våra kunder och samhället förväntar sig av oss, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution.

Att driva, utveckla och bygga framtidens elnät kräver många olika kompetenser inom flera yrkesgrupper över hela verksamheten. Det närmaste året ska Vattenfall Eldistribution nyanställa fler specialister inom elkraft, kraftsystem och teknik, experter inom IT och säke​rhet, projektledare som kan leda stora elnätsprojekt och medarbetare som kan möta våra kunder på olika sätt.  De närmaste två åren ska Vattenfall Eldistribution rekrytera 600 nya medarbetare. Med denna satsning etablerar vi fler kontor i Sverige och öppnar upp i Linköping, Västerås och Uppsala.

Medarbetare delaktiga i samhällsutvecklingen

I augusti i år startade Vattenfall Eldistribution Framtidsprogrammet, ett kompetensförsörjningsprogram som löper under ett drygt år med rotationer i verksamheten varvat med utbildning. De 19 deltagarna vi har inne just nu är unga akademiker med en stor bredd i utbildningsbakgrunder. Satsningen är ett steg i att säkra framtida kompetensbehov, där mångfald och nya kompetenser och perspektiv ska ge ökad innovationskraft och stimulerar till ökad inkludering på arbetsplatsen.

– Vi har nyligen stängt antagningen till 2023 års kull, och fått ett enormt gensvar med nästan 50 procent fler ansökningar jämfört med förra året. Energibranschen är verkligen en framtidsbransch med ljusa utsikter, där medarbetarna är högst delaktiga i ​utvecklingen av samhället. Vi välkomnar att så många som möjligt vill följa med oss på den resan, säger Gustav Hansson, Head of Learning & Development på Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistribution är en konkurrenskraftig arbetsgivare i en högaktuell och viktig bransch. Här finns goda möjligheter att växa och utvecklas professionellt samtidigt som du gör en viktig insats för klimatet.