Nyheter

Strategiskt samarbetsavtal för att påskynda energiomställningen

Hitachi Energy meddelade idag att man har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Equinor, ett av världens största energibolag, för att samarbeta inom elektrifiering, förnybar elproduktion och ett globalt initiativ för låga koldioxidutsläpp.

Avtalet understryker båda företagens engagemang för att påskynda energiomställningen och främja ett mer hållbart, flexibelt och säkert energisystem. Det bygger på de två företagens långa och framgångsrika samarbete under flera decennier.

Under denna tid har Hitachi Energy försett Equinor med elnätslösningar och banbrytande teknik i flera projekt, till exempel Dogger Bank A, B och C, världens största havsbaserade vindkraftpark under färdigställande, och Troll A, världens första HVDC- power-from-shore -förbindelse.

De första fokusområdena för samarbetet omfattar utveckling av standardiserad design som ska användas för transmissionssystem för högspänd likström (DC) och växelström (AC) för att ansluta havsbaserade vindkraftparker och Equinors produktionsanläggningar till elnätet på fastlandet.

– Vi är mycket glada över att fördjupa vårt långvariga samarbete med ett av världens ledande energibolag och att hjälpa Equinor att uppnå sin ambition att nå nettonoll vid mitten av århundradet, säger Niklas Persson, glo-bal chef för Hitachi Energys affärsområde Grid Integration. Tillsammans utgör vi ett starkt team som kommer att stödja samhället att nå målet i Parisavtalet och skapa en hållbar energiframtid för alla.

– Hitachi Energy har varit en pålitlig leverantör till Equinor i många år. Det strategiska samarbetsavtalet är en signal om gemensamma ambitioner att öka vår konkurrenskraft i den pågående energiomställningen. Standardisering av tekniska lösningar kommer att vara en nyckel till framgång, och vi ser fram emot att förbättra oss tillsammans med Hitachi Energy, säger Geir Tungesvik, Executive Vice President for Projects, Drilling and Pro-curement på Equinor.

Avtalet omfattar hela Hitachi Energys portfölj av teknik och lösningar för kraftnät.

Den omfattar IdentiQTM, Hitachi Energys digitala tvilling för lösningar för högspänd likström (HVDC) och elkvalitet, som ger betydande fördelar under tillgångarnas hela livscykel för 2 / 2 planering, byggnation, drift och underhåll; Grid-eXpandTM modulära och prefabricerade nätanslutningar till havs och på land som gör det snabbare, enklare och effektivare att ansluta anläggningar till nätet; OceaniQTM-lösningar, t.ex. transformatorer och högspänningsprodukter som kan fungera felfritt på land, till havs och under havsytan, och lösningar för automatisering av nätet som gör att elanläggningar på land och till havs fungerar tillförlitligt, säkert och tryggt.