Nyheter

Härjedalens kommun undersöker förutsättningarna att producera grön vätgas i Härjedalen

Med start i november 2022 genomför företaget Lhyfe och Härjedalens kommun en undersökning för att se om det är lämpligt att starta produktion av grön förnybar vätgas i Härjedalen, en så kallad genomförbarhetsanalys som presenteras i början av nästa år.

Resultatet avgör om projektet går vidare med en mer detaljerad förstudie.

– Vi har i dagsläget två vindparker, en byggd och en under uppbyggnad, i sydöstra delarna av kommunen. Det, i kombination med närheten till Inlandsbanan, gör att vi tror oss ha en god förutsättning för vätgasproduktion i kommunen. Det är ett prioriterat politiskt mål att göra det vi kan för att få del av de utvecklingsmöjligheter som följer av den gröna industrialisering som nu sker i landet. Det känns därför väldigt bra att ha landat i ett samarbete med Lhyfe för att komma vidare i den ambitionen, säger LG Nordlander, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Härjedalen har verkligen bra förutsättningar. Bra koppling till Inlandsbanan och aktiviteter kopplade till den underbara naturen, sommar som vinter. Regionen ligger även riktigt bra till ur ett energitillgångsperspektiv, konstaterar Jens Marquardt, projektutvecklare på Lhyfe Sweden.

En anläggning som producerar lokal grön förnybar vätgas kan samspela med det lokala elöverskottet från vindkraft och vattenkraft och avlasta stamnätet för eltransmision. Produktion av vätgas i Härjedalen kan bidra med vätgas till transporter och industri, för utfasning av fossila bränslen och minska regionens koldioxidutsläpp.

– Vi vill bygga en vätgasproduktion i regionen för att skynda på och möjliggöra omställning till fossilfritt, för tunga och långa transporter, förklarar Björn Santana Arvidsson, regionansvarig för Lhyfe Skandinavien/UK. – Grön energi är framtiden och gynnar utvecklingen av Härjedalen, i både det lilla och stora för att skapa ett fossilfritt Härjedalen. Den gemensamma drivkraften är att bidra till klimatomställningen med lokal grön vätgas som utvinns ur den förnybara energiproduktion vi redan har i kommunen. Om förutsättningarna är rätt – och det tror vi – kan vi bidra ännu mer till den nödvändiga klimatomställningen, säger Tomas Mann, näringslivsutvecklare, Härjedalens kommun.

Undersökningen ska analysera möjligheterna för produktion av grön förnybar vätgas med beräknad kapacitet på 5 MW och aspekter som rör energiförsörjning, säkerhet, produktionskapacitet, teknikval, plats, nyttjande av spillvärme och syrgas.

Foto: Agneta Kjellberg