Nyheter

Nytt saltenergilager ska byggas i Esbjerg

110 000 ton CO2. Så mycket kan ett nytt energilager från Hyme Energy, DIN Forsyning och flera andra partners rädda klimatet per år. Lagret är baserat på flytande hydroxidsalt.

Tänk om du kunde lagra hela Köpenhamns energiförbrukning i Rundetårn?

Det kan låta som musik från framtiden, men använder man flytande hydroxidsalt – kaustiksoda eller i vardagsspråk avloppsrengörare – som lagringsmedium går det faktiskt att göra. Det här berättar Ask E. Løvschall-Jensen, VD för Hyme Energy.

Företaget är en del av MOSS-projektet, som med stöd från EUDP ska demonstrera potentialen för avloppsrening i ett pilotenergilager på DIN Forsyning i Esbjerg. Första spadtaget för anläggningen tas sommaren 2023.

– Effektiv lagring av förnybar energi handlar om att vi ska ha tillgång till gröna elektroner när behovet finns. Det kan vi göra genom att lagra förnybar energi i flytande salt. När vi flyttar vindkraftverk kan vi leverera kraft och värme billigt på en begränsad yta med vårt saltlager och vi kan flytta den förnybara energin till de tider då den efterfrågas, säger Ask E. Løvschall-Jensen.

En tank som är tio meter hög och tjugo meter i diameter kan lagra tillräckligt med salt för att lagra 1 GWh. En sådan tank, med en 100 MWt turbin i drift, kommer att ge årliga CO2-minskningar på upp till 110 000 ton genom att ersätta fossila kraftvärmekällor.

Stark bas

Den saltlagrade energin från MOSS-anläggningen producerar ånga, som via en ångturbin kan göra el eller användas för att producera fjärrvärme. Det flytande salt som växten bygger på är ett effektivt lagringsmaterial, men det är också starkt alkaliskt. Komponenterna måste därför tåla drift vid hög temperatur och under korrosiva förhållanden. Detta är en utmaning som projektpartners går samman för att anta.

Projektpartnern SAN Electro Heat A/S levererar en värmare som omvandlar den gröna kraften till värme i saltlagret.

– Utmaningen är att natriumhydroxid är frätande och det ställer stora krav på materialval och konstruktion av värmaren när det flytande saltet ska värmas upp från 350 °C till 700 °C. Vi har kommit långt med en design som måste testas i kontakt med det flytande saltet, så vi är redo att leverera en lösning för demonstrationsanläggningen, säger Peter Munk, teknisk försäljnings- och kvalitetschef på SAN Electro Heat A/S .

På DIN Forsyning i Esbjerg, som ska inrymma anläggningen, är den viktigaste uppgiften att säkerställa värme åt konsumenterna – nu och i framtiden.

– Vi har stöd från våra ägare för innovativa åtgärder och vill vara en betydande aktör på framtidens energimarknad. Därför har vi engagerat oss i demonstrationsprojektet som kan bli en betydande teknik för reglering av energisystemet i framtiden. DIN Forsyning tittar på kompakta energilager, som både kan säkerställa flexibilitet i förhållande till elsystemet och vara framtida topp- och nödlaster i värmeförsörjningen, när vi ska kunna leverera fossilfri värme senast 2030, säger Kim Stenholdt Madsen, senior projektledare på DIN Forsyning.

Stor kommersiell potential

Pilotanläggningen blir den första i sitt slag i världen. Enligt Ask E. Løvschall-Jensen är planen att först rulla ut lagret i Danmark, och sedan lansera det som en produkt på den globala marknaden.

– Demonstrationsanläggningen i Esbjerg kommer att bli vårt lackmustest. Den är byggd i rätt storlek och kommer att säkerställa att vi på lång sikt kan leverera frekvenstjänster och stabilitet som vi känner den, till exempel från kraftvärmeverk. Potentialen är enorm och vi ser fram emot att börja bygga, säger han.

Fakta

Molten Salt Storage (MOSS) stöds av Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP) med 13,2 miljoner DKK. kronor. Den totala budgeten är 24,7 miljoner DKK. kronor och partnerkretsen räknas: DIN Forsyning, Alfa Laval Aalborg, KIRT X THOMSEN, SAN Electro Heat A/S, SULZER, Seaborg, Aalborg Universitet, Hyme Energy and Energy Cluster Denmark. Projektet beräknas vara klart 2024.

Du kan läsa mer om MOSS-projektet på:

https://www.hyme.energy/moss