Nyheter

Snabb väg från idé till industrialisering för nytt biomaterial från PaperShell

Snart kan fossilbaserade plaster och kompositmaterial samt aluminium komma att ersättas med ett nytt biomaterial utvecklat av PaperShell i samarbete med RISE. Produkten är ett utmärkt exempel på hur man snabbt kan förflytta en innovation hela vägen från idé till industrialisering.

PaperShell har tidigare berättat om samarbeten med elmotorcykeltillverkaren CAKE och Polestar.

– Som startup har vi haft stort behov av hjälp både när det gäller kunskapskraft och utrustning. Därför har det varit värdefullt att kunna få ta del av RISE kompetens och samlade kunskap men även labbutrustning som vi inte haft själva, säger Anders Breitholtz, VD och grundare av PaperShell.

För att lösa de klimatutmaningar världen står inför behöver vi nya lösningar – och vi behöver dem snabbt. Det betyder att innovationsprocesser måste snabbas upp och att innovationer måste ges bättre förutsättningar att klara hela vägen från idé till industrialisering för att nå marknaden. PaperShell har utvecklat ett biobaserat material som är lika starkt som många fiberkompositer och väderbeständigt som vissa plaster.

Genom att formpressa det på olika sätt kan man skräddarsy komponenter som kan användas i bland annat fordon, möbler och sportutrustning. Idag har man en rad samarbeten med företag i Sverige och utomlands, officiellt med CAKE, som tillverkar elmotorcyklar och nu senast med Polestar. Båda kring visionen att uppnå produkter med noll koldioxidutsläpp.

RISE roll i projektet har varit att bidra med kompetens och utrustning och har tidvis fungerat som företagets utvecklingsavdelning.

– Det har varit ett väldigt spännande och händelserikt projekt, med veckovisa möten under hela projektets gång och där vi löpande arbetat med att pressa, testa och analysera materialet ur olika aspekter, säger Kenneth Strand, forskare och projektledare på RISE.

– Vi har två stora bioströmmar som kan ersätta fossila råvaror och det är agrospill från livsmedelsproduktion samt råvaror och restströmmar från processindustrin kopplad till skogen. Det vi nu gör är att ta cellulosafiber och för tillbaka en del beståndsdelar som finns i såväl träd som plantor. På det viset bygger vi tillbaka ett artificiellt trä som är både vackert och oerhört starkt, säger Anders Breitholtz.

– På RISE har vi erfarenhet av att hjälpa företag från en idé om en ny hållbar produkt, process eller ett material, till att verifiera produktegenskaper eller den tilltänkta processens cykeltider. I vår testbädd för hållbar komposittillverkning kan vi utvärdera tillverkningsprocesser i förhållanden som är lika med den tilltänkta produktionsprocessen, vilket möjliggör optimering av processparametrar, intrimning av verktyg och tillverkning av prototyper innan kundens egen produktion har påbörjats. Detta minimerar risken för kunden vid inköp av ny produktionsutrustning eller vid utveckling av nya hållbara produkter, säger Daniel Berglund, enhetschef på RISE.

Utöver utvecklingen av själva materialet har RISE stöttat PaperShell med planeringen av en fabrik som enkelt kan ställas om till att tillverka komponenter till en rad branscher.

– Just nu är vi i full gång med arbetet med den nya fabriken där vi kommer att kunna producera upp till 700 000 komponenter om året. Fabriken ska fungera som fabrik men också som industrialiseringspilot för större fabriker framöver, säger Anders Breitholtz.

– Det är ingen vits att tillsammans med kund verifiera materialet om man inte samtidigt säkrar den kapacitet som behövs inom exempelvis bilindustrin, bygg- och elektronikbranschen. Det innebär att uppskalningen är en central del i samarbetena, säger Anders Breitholtz.

Foto: PaperShell