Nyheter

En unik industrisatsning i Dalarna och en energikris som sveper över Europa

Det är två faktorer som kräver ett högt utvecklingstempo i länet. Den 20 oktober samlade Hållsam Dalarna ett femtiotal samhällsplanerare och miljöstrateger i Dalarna för att diskutera samhällsplaneringens roll i den utveckling som nu behöver ske.

– Alla säger samma sak, vi måste bli bättre på att se möjligheterna i våra processer och använda våra befintliga nätverk på ett smartare sätt, säger Frida Ryhag, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vid två tillfällen återkom olika talare till Albert Einsteins citat: ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat” och kanske är det talande för den situation som Dalarna befinner sig i. Eller som Jenny Palmqvist, översiktsplanerare på Borlänge kommun, uttryckte det:

– Vi har lämnat ett förvaltandetillstånd och befinner oss mitt i omställningen.

Varför är det så bråttom?

Maud Hallmans från Invest in Dalarna Agency lyfte fram Northvolts etablering i Borlänge, Hitachis planerade fabrik i Smedjebacken, Orkla och Lykos expansion i Vansbro och EcoDataCenter:s nya investeringar i Falun, som exempel på stora satsningar som sker här och nu. Satsningar som alla ställer krav på attraktiva bostadsmiljöer, utvecklad kollektivtrafik, offentlig service, kompetensförsörjning och inte minst energiförsörjning.

Det senare är en akut utmaning i rådande läge med Putins energikrig mot Europa, men det handlar också om behov av att långsiktigt ställa om vår syn på tillgången till el. Något som Marit Ragnarsson, processledare på Energiintelligent Dalarna, lyfte fram.

– Våra prognoser visar att elbehovet kommer att öka markant i Dalarna fram till 2045. Därför kan vi inte ta elen för given, det här måste in i planeringen på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Och vi måste arbeta på flera fronter: vi måste öka vår kunskap på området, vi måste bli bättre på att hushålla med den el vi har, vi måste främja all elproduktion, vi måste inse att elinfrastrukturen behöver gå först i planeringsprocessen och underlätta elnätsutbyggnaden. Men här och nu måste vi börja med att platta till kurvan och använda elen under rätt tid. Det betyder att skjuta förbrukningen från 7–9 på morgonen och 17–19 på kvällen, till andra tider under dygnet.

Om Hållsam Dalarna

Hållsam Dalarna är ett nätverk för strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna som består av organisationerna: Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Högskolan Dalarna, Trafikverket och Byggdialog Dalarna.