Nyheter

Rekordhöga intäkter och rekordhögt rörelseresultat

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det tredje kvartalet som offentliggjordes idag.

– Det var ett starkt kvartal, med hög efterfrågan runtom i världen för våra produkter och lösningar, säger Mats Rahmström. Våra fortsatta ansträngningar att erbjuda marknaden innovationer och skapa långsiktigt värde för våra kunder har hjälpt oss att hålla uppe en stark orderingång. Intäkterna och rörelseresultatet var på rekordnivå.

Jämfört med föregående år ökade ordervolymerna markant för kompressorer och energiutrustning. Ordertillväxt uppnåddes också för industriella monterings- och visionslösningar, drivet av kunders investeringar i produktion av elbilar. På grund av svagare efterfrågan från halvledarindustrin var orderingången för vakuumutrustning lägre. Serviceverksamheten fortsatte att växa inom alla affärsområden.

Under det tredje kvartalet slutfördes 11 förvärv, och 21 företag har blivit en del av Gruppen hittills i år.

– Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi, säger Mats Rahmström. Vi fortsätter att leta efter möjliga förvärv för att komplettera och framtidssäkra vårt erbjudande, exempelvis inom ny hållbar teknik.

Orderingången växte under det tredje kvartalet till 40 555 MSEK (33 023), en organisk ökning om 6%. Intäkterna ökade organiskt med 18% till 38 074 MSEK (27 824). Rörelseresultatet var 8 378 MSEK (6 000), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (21.6). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde 8 469 MSEK (6 109), vilket motsvarar en marginal om 22.2% (22.0). Avkastningen på sysselsatt kapital var 29% (27).

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.