Nyheter

Sveriges Ingenjörer: ”Snabbare tillståndsprocesser och ökad överföringskapacitet i elnätet än idag”

Den nya regeringen behöver skyndsamt ta tag i flera utmaningar som rör omställningen till ett digitaliserat och hållbart samhälle. Sveriges Ingenjörer ger förslag på hur statsminister Ulf Kristersson och hans nya regering kan agera för att säkra landets kompetens- respektive energiförsörjning.

Genom att få till ett verkligt livslångt lärande ges Sverige bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar. Det kräver resurser.

–  I Tidöavtalet nämns att förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet ska förbättras. Vårt medskick till den nya regeringen är att ge rätt finansiella förutsättningar för det nya omställningsstudiestödet. Ersättningen till lärosätena bör ges i form av långsiktiga öronmärkta medel, specifikt inriktade på kurser för yrkesverksamma, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

– Hälften av dem som påbörjar en ingenjörsutbildning tar inte examen. Genomströmningen på ingenjörsutbildningarna behöver öka och kvaliteten bibehållas. För att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen av ingenjörer krävs förbättrade förkunskaper. Matematik utgör själva stommen i ingenjörsutbildningarna och måste byggas tidigt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Att öka graden av nyutexaminerade ingenjörer och yrkesverksamma som vidareutbildar sig är två viktiga insatser för att möta framtidens kompetensbehov. Men förbundet ser fler förstärkningsområden i kompetenskedjan.

– Den nya regeringen lyfter i Tidöavtalet behovet av att stärka drivkrafterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet. Vi menar att fler skulle kunna jobba längre om hinder tas bort. Ett exempel är den negativa skatteeffekt som drabbar den som påbörjat ett uttag av sin tjänstepension men återgår i arbete. En möjlighet vore att pausa uttaget, precis som i den allmänna pensionen. Det skulle kunna bidra till att möta efterfrågan på seniora ingenjörer på svensk arbetsmarknad, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Ett annat område som är angeläget för många ingenjörer och dessutom var en av valets viktigaste frågor rör energiförsörjningen. Landets kraftigt ökade elbehov kräver att alla skygglappar för framtida svensk energiproduktion tas bort.

– Regeringen måste, tillsammans med näringslivet, samverka kring test, finansiering och införande av nya tekniker för att påskynda elektrifiering och minska klimatpåverkan. Det behövs betydligt snabbare tillståndsprocesser och en ökad överföringskapacitet i elnätet än idag, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

På bilden: Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer