Nyheter

Eurobattery Minerals: Fullständig rapport om Hautalampi – en 40-procentig ökning av metallinnehållet har bekräftats

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB och Börse Stuttgart meddelar idag att det har mottagit den fullständiga JORC-kompatibla rapporten med titeln “Hautalampi Ni-, Cu-, Co-Deposit Mineral Resource Estimate, Outokumpu, Finland”. Bolaget tillkännagav resultaten från rapporten redan den 29 september 2022.

Den oberoende JORC-kompatibla rapporten som utarbetats av AFRY Finland Oy drar slutsatsen att jämfört med tidigare analys år 2021 har de tillgängliga mineraltillgångarna i gruvprojektet nästan fördubblats med närapå 40 % mer metaller. Eurobattery Minerals äger 40% av Hautalampiprojektet och har optionen att förvärva 100% från dess nuvarande majoritetsägare FinnCobalt.

– Det gläder mig att rapporten bekräftar att vårt finska gruvprojekt är en betydande källa för ansvarsfullt utvunna batterimineraler i Europa med nästan 40 procent mer metaller än tidigare uppskattningar. Vi genomför nu ytterligare tekniska och ekonomiska utvärderingar av vårt finska projekt för batterimineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Mineraltillgången beräknas med hjälp av en databas som innehåller cirka 86 500 meter diamantkärnborrning inklusive 4 600 meter borrade under kampanjen 2021.

Rapporten är framtagen av AFRY Finland Oy och kan laddas ned på: 

https://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/.