Nyheter

Synar svenska elnät med drönare

Drönarinspektioner används allt mer i det viktiga underhållsarbetet av Sveriges elnät. Parallellt med den ökade efterfrågan på inspektioner, ökar även behovet av personal som kan hantera drönare.

ONE Nordics drönarexperter arbetar med elnätsägare både i Sverige och utomlands och vill nu att fler ska få upp ögonen för yrket. ONE Nordic har därför filmatiserat hur det spännande arbetet går till. I en drönarinspektion utmanas ONE Nordics drönarpilot Andy av e-sportlegenden och Counter-Strike världsmästaren Patrik f0rest Lindberg. Allt kan följas i ONE-Nordics landsomspännande kampanj, ONE Nordic Challenge.

– Drönarinspektioner av elnäten är framtiden. Vi på ONE Nordic har specialiserat oss inom drönarteknik och vår verksamhet växer och expanderar, säger Mikael Lövgren, ansvarig för drönarverksamheten på ONE Nordic och fortsätter:

– Drönare kan används både vid de årliga driftbesiktningarna av elnäten, där man vill bedöma underhålls- och reparationsbehov samt upptäcka växtlighet som börjar komma för nära ledningarna. Efter stormar kan man i överflygningar snabbt lokalisera eventuella skador på kraftledningarna. Idag använder sig elnätsägare ofta av helikopter och markbesättning (dvs tekniker som går längs elledningarna) vid inspektioner. Drönarinspektioner är ett säkrare och mer miljövänligt samt tids- och kostnadseffektivt komplement till dessa traditionella metoder.

Drönarbesiktningen ger dessutom mer detaljrika data om elnäten eftersom drönarens kamera är bättre och kan komma närmare inpå än vid både mark- och helikopterbesiktningar. Något som i förlängningen minskar riskerna för strömavbrott.

Vid felsökning kontrolleras varje meter av linor, stolpar, isolatorer och övrigt linjematerial ur flera vinklar och på nära håll för att kunna detektera minsta lilla fel och skada. Man kan snabbt scanna av långa sträckor av en elnätsgata.

Kamerorna kan även mäta temperatur i aktiv utrustning för att upptäcka eventuella värmeströmningar. Vid värmeströmningar i utrustning är det viktigt att fel åtgärdas innan överhettning sker och orsakar strömavbrott. Drönare är också effektivt verktyg vid ledningsinmätning och uppsättning av fågelskydd på elledningar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att drönare kommer användas allt som mer i både elbranschen och andra branscher, samt att vi i Sverige behöver fler som är specialister på just drönarteknik.

DRÖNARINSPEKTIONEN – filmen om drönarpiloten Andy vs e-sportlegenden f0rest

När Sveriges elnät ska inspekteras får ONE-Nordics drönarpilot Andy det hett om öronen när han utmanas av Counter-Strike-världsmästaren Patrik “f0rest” Lindberg. Räcker f0rest e-sportmeriter och fingerfärdighet mot Andys erfarenhet för att snabbast hitta varmgång i elskåp med drönarkamera? Anders Jansson kommentarer utmaningen ONE Challenge.

Se filmen här