Nyheter

Epiroc slutför förvärv av australiensiskt bolag som erbjuder digitala lösningar för analys och loggning av borrkärnor

Epiroc har slutfört förvärvet av Geoscan Pty Ltd, ett australiensiskt bolag som tillhandahåller digitala lösningar för mineralogisk analys och loggning av borrkärnor för gruvbolag. 

Geoscan är baserat i Perth, Australien, och har närvaro i Australien, Latinamerika, Nordamerika, Europa och Afrika. Dess främsta erbjudanden är Corescan och Coreshed. Corescan är ledande inom hyperspektral skanning, kärnfotografi och 3D-laserprofilering av borrkärnor och andra geologiska prover med relaterad bearbetning och tolkning.

Corescan erbjuder en automatiserad lösning som ökar både hastigheten och tillförlitligheten för loggningen, bearbetningen och dataleveransen. Corescan ger en snabb och pålitlig mineralogisk profil för varje borrkärna, vilket förbättrar gruvbolagens beslutsfattande inom prospektering, tillgångsmodellering och anrikning. Coreshed kompletterar detta genom att tillhandahålla en avancerad digital lösning för lagring, visualisering, hantering och dataintegration för borrkärnor och andra geologiska prover.

Geoscan har ungefär 50 anställda och hade intäkter under 2021 om cirka MSEK 65.

Transaktionen omfattas inte av offentliggörande­skyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.