Nyheter

Energiteknikföretaget: ”Synen på el som exportvara måste ändras”

Den EU-gemensamma energimarknaden har till stor del fått skulden för de höga elpriserna. Sverige har däremot mycket att vinna på att ändra inställningen till samarbetet. Det menar Björn Berg, vd för Ngenic på debattplats i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Båda tidningarna har elområde 4 som distributionsområde, den del av Sverige som drabbats hårdast av de högre elpriserna.

Ngenic är ett branschledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och och effektivisering av energisystem. Företagets verksamhet blomstrar i en tid av ökad medvetenhet om energipriser, samtidigt vill vd:n Björn Berg uppmärksamma konsumenterna på att Sverige tillhör vinnarna på den gemensamma europeiska elmarknaden.

–  Vi hör allt fler röster som argumenterar för att svensk el ska förbli svensk. Få verkar känna till att Energimyndighetens siffror för 2021 visar att vi exporterade mer än vi importerade. Och varför skulle vi som exportnation inte exportera el, när vi tycker att export av andra varor är viktigt för vår välfärd, menar Björn Berg.

Europas kraft

I Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad vill Björn Berg lyfta styrkan med EU-samarbetet, som exempel nämner han ministermötet 30 september 2022. Det resulterade i krav som kommer gynna slutkonsumenten. Konsumtionen ska minskas med fem procent under de timmar när el används som mest. Hur det ska genomföras är upp till varje enskilt EU-land. Det andra stora beslutet handlar om ett inkomsttak där energibolag ska återföra övervinsterna till kunderna. Detta väntas generera runt 140 miljarder euro i stöd.

– De krav som presenterades ska leda till minskad elkonsumtion och lägre elpriser i unionen. Vi måste värna om demokratin och EU-samarbetet så att vi inte hamnar i ett internt handelskrig. Vi har nog med krig i Europa just nu.  Ministermötet blev ett bevis på styrkan i att arbeta tillsammans, skriver han.

Den individuella och nationella kraften

Trots att Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem ställer de sig bakom Energimyndighetens senaste försök som ska få svenskarna att dra ner på elkonsumtion där de kan.

– Det behöver inte leda till sämre komfort. Jag är en förespråkare av effektiviseringar, jag till och med driver ett företag vars affärsidé är att minska elkonsumtionen i fastigheter genom automation. Men i en situation där det råder brist på installationspersonal och komponenter (värmepumpar och solceller exempelvis) så måste vi också tala om elbesparing. En lägre konsumtion på 10 % skulle halvera elpriset, avslutar Berg som också vill påminna om att neddragningarna och samarbetet krävs från individuell till nationell nivå i solidaritet med Sverige, Europa och inte minst Ukraina.