Nyheter

Solör Bioenergi köper energibolag

I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi AB förvärvar 100% av aktierna i Sustainable Energy Solutions Sweden AB. Köpet omfattar värmeanläggningar i två växande skidorter, Kungsberget norr om Sandviken och Branäs i norra Värmland. Med förvärvet stärker Solör sin position som en ledande aktör inom förnybar energi.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Vi finns på 250 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Den 30 september förvärvade Solör Bioenergi AB 100% av aktierna i Sustainable Energy Solutions Sweden AB av bolaget Stortorget Assets AB. Köpet omfattar värmeanläggningar i två växande skidorter, Kungsberget norr om Sandviken och Branäs i västra Värmland.

– Sustainable Energy Solutions Sweden AB har sedan 2018 varit en del av den spännande utvecklingen i Kungsberget och Branäs genom dels expansion och utveckling av Kungsbergets fjärrvärme, dels genom uppförandet av en geoenergianläggning i Branäs. Det har varit en spännande tid som tagit bolaget till en ny fas med expansion av nät och produktion i mycket gott samarbete med Branäsgruppen. Stortorget Assets AB väljer att nu att sälja till Solör för att ge bolaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta sin framgångsrika expansion in i framtiden, säger Albert Elfström, investeringsansvarig partner i Stortorget Assets.

Den största delen av förvärvet är den i Kungsberget, en skiddestination som växer och där det byggs för fullt inför den kommande vintersäsongen. På anläggningen finns en flispanna som förser stugor, lägenheter och kommersiella fastigheter i området med värme. Den årliga leveransen uppgår till 4 GWh. Biobränslet som används i pannan består av överskott från den lokala skogsindustrin som blir till flis för värmeproduktion.

I och med förvärvet får Solör även ansvar för den bergvärmepump som finns på toppen av Branäsberget och som förser Soltorgets fastigheter med värme. Solör Bioenergi är sedan lång tid tillbaka etablerade i Branäs genom att bolaget förser bostäder, hotell och andra kommersiella fastigheter i Branäsbyn med fjärrvärme.

– Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Branäsgruppen och vi ser det som väldigt positivt att vår leverans till dem nu ökar. Solör Bioenergi kommer att driva anläggningarna vidare i samma anda som tidigare ägare och leverera en stabil värme med hög kvalitet, säger Johan Lagerqvist, Portfölj- och Affärsansvarig Energi inom Solör Bioenergi.