Nyheter

Minestos utbyggnad av tidvattenpark fortlöper enligt plan

Minesto meddelar att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper effektivt enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 30 MW, vilket inkluderar tjugofyra kitesystem på 1,2 MW vardera. Anläggningens årliga elproduktion uppskattas till 84 GWh*, vilket motsvarar 20 % av Färöarnas energiförbrukning 2021.

Det utvärderingsarbete som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveckling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter och nätanslutningspunkter. Fokus framöver är att färdigställa konfigurationen för installation av de fyra första drakarna som utgör den första 5 MW-fasen, samt att säkra serviceinstallationer på land.

– Vi är nöjda med framstegen i Hestfjord-projektet. De lokala förutsättningarna är mycket gynnsamma för en första tidvattenkraftpark och har potential att bidra till en betydande del av Torshavns energiförsörjning, säger Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

Platsutvecklingsprojektet är ett samarbete mellan teknikutvecklaren Minesto, elbolaget SEV och myndigheter på Färöarna. Dessutom har Färöarnas universitet bidragit i den inledande projekteringen. En viktig uppgradering av distributionsnätet till huvudstaden Torshavn (10 km bort) genomförs av Minestos partner SEV:

– Med ett av de mest ambitiösa nationella programmen för grön omställning planerar vi flera viktiga infrastrukturinvesteringar, inklusive nätanslutningspunkten för utbyggnad av tidvattenparken, säger Terji Nielsen, chef för FoU på SEV.