Nyheter

Navet Q1: Investeringar i byggnader inom industrin

Under årets första kvartal gjordes stora investeringar i byggnader inom industrin.

Under andra kvartalet fortsatte investeringarna att växa, men i en lägre takt. Sammanlagt ökade husbyggnadsinvesteringarna inom industrin med 14 procent jämfört med första halvåret 2021.

Trots det positiva resultatet, prognosticerar Navet en minskning av investeringarna för helåret 2022. Jens Linderoth, analysansvarig på Navet nämner flera aspekter som påverkar industrin:

– Det osäkra världsläget med höga energipriser, brist på material och en ekonomisk oro kan komma att minska orderingången. Samtidigt kan den pågående energiomställningen skyndas på av de höga energipriserna. Det innebär att industrin behöver bygga om och anpassa sina lokaler för att optimera sina processer.

Källa: Navet