Nyheter

Klimat och el heta diskussionsämnen

Medan diskussionen inför det senaste valet ofta handlade om elpriset, har flera debattörer påpekat att klimatpåverkan har varit alltför osynlig i debatten. Ändå anser de flesta att klimatpåverkan kommer bli synlig i vår vardag.

Till exempel rapporterar Naturvårdsverket att 95 procent säger att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen. I samma undersökning säger nästan 80 procent att vi kan bromsa vår klimatpåverkan. Därmed borde det vara nog så viktigt att tala om detta, som om elpriser.

Produktion och konsumtion

Många svenskar har på senare tid lärt sig att elkostnaden beror på en marknad som är gemensam för Europa. Vidare vet vi att elområden är kopplade till hur nära produktionen ligger denna europeiska marknad. Däremot ser vi ganska lite diskussion om vad som handlar om produktion respektive om överföringskapacitet.

Inte minst i valrörelsen, har politiker talat mycket om att producera el. Därav diskussionen om kärnkraft, men också om hur kommunpolitiker blockerar utbyggnaden av vindkraft. Det är naturligtvis relevant, men långt ifrån det enda som är relevant i sammanhanget. Väldigt få personer talar om vikten av att hålla reda på konsumtion och inte bara produktion. Vi vet att el kommer vara en bristvara framöver. Samtidigt är det en livsviktig del av det som möjliggör allt från produktion av elbilar till internetservrar för olika hemsidor så som tidningen Aftonbladet, jämförelsesajten casinoburst.com eller marknadsplatsen Blocket. För att sen inte tala om uppvärmning av bostäder.

Överföring och överföringskapacitet

Medan diskussionen om produktionen lär fortsätta, behöver vi även börja prata om överföringskapacitet. I grunden ligger den hårda begränsningen ofta i hur mycket el det är möjligt att få fram till en ort eller en nybyggd fabrik, snarare än i produktionsledet.

Just överföring gör det direkt omöjligt att etablera nya industrier på en del orter, framför allt mindre sådana. Så skriver till exempel Dagens Samhälle om att minst 24 kommuner har gått miste om etableringar av den anledningen. Ändå talar vi väldigt lite om att det inte räcker att bygga ut produktion, utan även överföringskapaciteten behöver blir betydligt bättre. Här handlar det om grundläggande infrastruktur som vi skulle behöva förstärka ordentligt. Det är dessutom en nödvändig förutsättning för att fortsätta övergången från fossila bränslen till el när det gäller transporter.

Lagring av energi

En ytterligare, besläktad fråga, är den om lagring av energi. Ett argument som förekommer när det gäller vindkraft är att vi inte kan styra när den elen produceras. Det är givetvis sant, men vi behöver även prata om att lagra energi.

Ett sätt är det som vi sedan länge använder för vattenkraften, nämligen i form av dammar som man kan släppa ut vattnet från när man behöver energin. Det är fullt möjligt att istället för att dämma upp floder använda sig av vatten som man pumpar upp när elen produceras, för att sedan släppa ut det till vattenkraft när man behöver den.

Sedan har vi även möjligheten att lagra el i batterier. Det är en teknik som blir allt viktigare, och som flera företag har utvecklat under senare tid. Utvecklingen av bättre batterier fortsätter, och sprider sig också så sakta från elbilsmarknaden till elmarknaden i stort.