Nyheter

Industrin står inför historiskt skifte – detta behöver göras  

Text: Mukul Dhyani, Senior Vice President and Business Head for Continental Europe på Tech Mahindra 

Industri 4.0 är ​​på väg att ta nästa steg mot maskinbaserade produktionsprocesser: från automatisering till autonomisering. Dagens maskinprocesser med löpande band och robotteknik har skapat dagens ekonomiska system, men det har blivit tydligt att dessa tekniker inte kommer kunna möta framtidens utmaningar. 

Sedan invasionen av Ukraina har företag i industriländerna hamnat i en kritisk energi- och råvarukris. Till detta kan vi addera kompetensbrist och störningar i globala leveranskedjor orsakade av pandemin. Exempelvis har halvledarkrisen drabbat fordonsindustrin hårt sedan början av året, där produktionsstopp just nu orsakar skador på hundratusentals kronor varje minut.  

Framtidens uppkopplade fabriker har möjlighet att hindra just detta genom system som anpassar sina egna processer efter förändringar i den globala ekonomin. De kan dessutom kompensera för personalbrist och bli mer hållbara, vilket ökar effektiviteten, minskar energiförbrukningen och möjliggör maximal flexibilitet. 

Ett exempel på detta är Digital Thread, en kommunikationsstruktur som synkroniserar alla hård- och mjukvarusystem i ett företag, oavsett tillverkare. Det eliminerar behovet av komplex och dyr egenutvecklad mjukvara och säkerställer stabil datatrafik.  

Framtidens företag har inte bara autonom produktionsteknik, inom företagen förenar ramverk som Digital Thread även utbytet av data, ända upp till styrelsenivå. Från detta kan företagen dra viktiga konkurrensfördelar: snabbare produktlanseringar genom tidsbesparingar i utveckling, design och produktion, tillgång till omedelbar utvärdering av kunddata och bedömningar, vilket möjliggör individuellt anpassade, smarta produkter och tjänster och detaljerade konsumentprofiler. 

En organisationsförändring i denna skala är dock lättare sagd än gjord. För en framgångsrik implementering bör företag därför följa tre principer:  

Ett tidigt arbete med ramverket redan i uppstartsfasen.  

Ett holistiskt upplägg och en tydlig avkastning på investeringen.  

En omfattande insamling av kunddata utifrån standardiserade processer.  

Om dessa implementeras konsekvent ökar teknologier som Digital Thread avsevärt chanserna till framgång. Enligt ens studie av Global Lighthouse Network från 2020 kan organisationer generera mervärde på miljardbelopp genom datakontinuitet.  

Som en av de mest robottäta industrinationerna i världen, är en konsekvent digitalisering av industrin nästa logiska steg för Sverige. Industriländernas ekonomi har ännu inte nått slutet av sin resa – men de är på helt rätt väg. 

Bild: Gerd Altmann