Nyheter

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar. – Vi vill föregå med gott exempel då det gäller energibesparingar. 

– När vi nu går mot ännu en vinter med höga elpriser då höga kostnader för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga, säger E.ONs vd, Marc Hoffmann.

Enligt Marc Hoffmann har E.ON för avsikt att eftersträva de mål som just nu diskuteras i EU-kommissionen, vilka skulle betyda besparingar på mellan 10 och 15 procent. I ett första skede är ambitionen att effektivisera användningen av fastigheternas ytor. Ytterligare åtgärder är att optimera ventilationssystem och den närvarostyrda belysningen. E.ON släcker också ljusskyltarna på kontoren i Malmö. Sammantaget ska åtgärderna innebära en rejäl sänkning av energiåtgången.

– Enligt våra beräkningar kan till exempel en temperatursänkning på 1 grad resultera i att energiåtgången sänks med 5 procentOch en ny studie från Energiforsk visar att om elförbrukningen i södra Sverige minskar med 5 procent, sjunker priserna där med cirka 40 öre per kilowattimme, säger Marc Hoffmann, som hoppas att E.ONs åtgärder ska inspirera såväl företag som hushåll att se över sin energiåtgång. Sänkningen ska också ses som en solidaritetshandling med Ukraina, liksom med de länder vars energiförsörjning drabbas hårt av Rysslands invasion av Ukraina.

Enligt Marc Hoffmann kan nästa steg bli att stänga hela kontorsplan och att släcka ner både teknik och uppvärmning av vissa ytor. Alla E.ON-kontor i landet ska förses med egna skräddarsydda åtgärdspaket som passas in efter verksamhet och fastighetens förutsättningar.

– De flesta kan få ner energiåtgången. Företag kan till exempel ta hand om sitt värmeöverskott och dela energi mellan sina byggnader i cirkulära energisystem. Både företag och privatpersoner har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin elanvändning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst. Och såväl företag som villahushåll kan satsa på att producera egen el via solceller. Även små förändringar, som att sänka inomhustemperaturen och byta gamla glödlampor till lågenergilampor, har god inverkan på miljö och ekonomi, säger Marc Hoffmann.

E.ON Sverige har fastigheter i Malmö, Hässleholm, Växjö, Nässjö, Kalmar, Halmstad, Anderstorp, Örebro, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Sollefteå. De har en total energiåtgång på 14 903 kilowattimmar.

På bilden: E.ONs vd, Marc Hoffmann, hoppas inspirera andra att se över sin energiåtgång, bland annat som en solidaritetshandling med Ukraina, liksom med de länder vars energiförsörjning drabbas hårt av Rysslands invasion av Ukraina

Foto: Christian Andersson, Apelöga