Nyheter

Nevel tecknar avtal med Trioworld: Använder överskottsvärmen från produktionen i fjärrvärmenätet

Nevel har tecknat ett avtal med Trioworld om att använda överskottsvärme från produktionen i fjärrvärmenätet i Smålandsstenar. Den överskottsvärme som tas tillvara täcker hela nätets behov.

Trioworld är en ledande expert på polyetenlösningar för förpackning och skydd med en tillverkningsanläggning i Smålandsstenar. Trioworlds produktionsprocess genererar stora mängder outnyttjad spillvärme. Tack vare ett samarbete med Nevel kan nu spillvärmen nyttjas till en smart och hållbar energiförsörjning i Smålandsstenar. Det gynnar alla parter, inklusive miljön.

– Genom detta samarbete tar vi ytterligare ett steg framåt i vår strategi om att ta vara på spillvärme från industrin och arbeta mot ett cirkulärt samhälle. Samarbetet möjliggör också fortsatt expansion och utbyggnad av vår verksamhet i Smålandsstenar, säger Stefan Johnsson, försäljningschef på Nevel.

Nevel investerar i två värmepumpar som placeras i Trioworlds produktionsanläggning och tar till vara på överskottsvärmen. Energivolymerna från Trioworld är så stora att restvärmen från produktionen kommer att räcka till att täcka behovet i hela Smålandsstenars fjärrvärmenät.

– Tack vare samarbetet med Nevel kan stora mängder energi tas till vara. Det känns extra angeläget nu när hela samhället står inför ett behov av att utnyttja energi på ett mer effektivt sätt och minska utsläppen. Det säger Fredrik Cato, teknisk chef på Trioworld.

Utnyttjandet av överskottsvärmen beräknas starta under andra halvåret 2023.