Nyheter

Nya NSK-lager ger lång livslängd för ståltillverkare

Tuffa miljöförhållanden inom stålindustrin kräver lager med lång livslängd som står emot tidiga skador. NSK har därför utvecklat ett nytt lager, som erbjuder ett högt mervärde, speciellt för stålindustrin. Denna lagertyp förbättrar produktiviteten genom stabil drift av utrustningen och minskade underhållskostnader tack vare innovativ tätnings- och smörjteknik.

Som en del av tillverkningsprocessen från råjärn till färdig produkt är ståltillverkarna beroende av flera olika typer av utrustning, däribland utrustning som smälter råjärn till flytande stål, utrustning som justerar sammansättningen av smält stål, härdningsutrustning och valsutrustning som formar härdat stål till plåtar eller stänger. Lagren i valsverken utsätts för särskilt tuffa påfrestningar.

Förutom att klara extrema belastningar och hastigheter, ska lagren som sitter i valsarna i valsverken också motstå inträngning av oxider och kylvatten. Förtida skador på lagren kan uppkomma i form av flagor eller rost på lagrets inre ytor och beror till stor del på dålig smörjning. Att smörja för mycket är inte heller bra, varken med hänseende till kostnader eller miljö.

Med detta i åtanke satte NSK igång att utveckla en lösning, där tätningsteknologi optimerad för valsverkslager används tillsammans med fett-teknik som minimerar effekterna av vatteninträngning. Resultatet blev ett fyrradigt koniskt rullager med lång livslängd, som
är mer vattentåligt än konventionella lager och ger optimal prestanda i applikationer för ståltillverkning.

Oljetätningen i det nya lagret är dessutom extremt kompakt, samtidigt som en ny tillverkningsmetod för hållaren har ökat rullens längd och diameter samt antalet rullar, vilket resulterat i en konstruktion med hög lastbärande kapacitet.

Optimering av den inre konstruktionen i det nya lagret ökar den grundläggande dynamiska belastningen med upp till 25 procent, jämfört med NSK:s konventionella produkt. Kompakt tätning dämpar dessutom inte bara inträngningen av partiklar och vatten för att ge en bättre livslängd, det minskar också behovet av fettpåfyllning under serviceintervallen.

Med en optimerad sammansättning av fettet är det möjligt att bilda och bibehålla en tjock oljefilm mellan lagerbanans yta och rullarna för att undvika metall-mot-metall-kontakt.

Dessutom förhindrar användningen av en speciell tillsats att vatten kommer i kontakt med lagerbanans yta och därmed efterföljande korrosion. NSK har gjort tester i en vattengenomträngande miljö som bekräftade att det nya fettet har en livslängd som är dubbelt så lång som konventionellt smörjfett och hjälper till att förebygga förtida skador.

NSK:s nya fyrradiga koniska rullager med ny tätningsteknologi och vattenbeständigt fett finns i storlekar från 345 till 615,95 mm ytterdiameter och är lämpliga för arbetsrullar i varma och kalla valsverk och annan ståltillverkningsutrustning.

Framöver kommer företaget att fortsätta sitt utvecklingsprogram för att stöda ståltillverkare med produkter som både bidrar till processutveckling och miljöarbete.